ÅSIKT

Ju äldre, desto värre blir det

1 av 2
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Minns ni valrörelsen? Minns ni hur alla partier slogs om att vara bäst, störst och trovärdigast när det gällde äldreomsorgen? Empatin för de gamla hade inga gränser. Självklart skulle det satsas miljarder för en trygg ålderdom.

Ja, det var då det. Nu har det gått dryga sex månader och alla politiker har krupit in i sina skrubbar. Det är tyst som i graven, inte ens Göran Persson mullrar.

Men Socialstyrelsen är alert och kommer med nya larmrapporter. Det handlar om de äldres alltmer besvärliga situation. Ju äldre du är, desto värre blir det. På sex år har alla län utom Jämtland minskat på hjälpen till de allra äldsta. I Stockholm är besparingarna värst.

Socialstyrelsen befarar nu de äldre patienternas hälsa. Dessutom har trycket på anhöriga ökat betydligt. Den omsorg som välfärdssamhället en gång stod för gäller inte längre. Vi betalade skatt och många tror fortfarande att vi betalar skatt för rättvisa och allas lika värde när vi är i behov av samhällets insatser och stöd.Men det är bara kronor och ören som är viktiga. Vad är en människa värd egentligen? Kommuner och landsting gör miljardvinster och ändå har de inte råd med en grund-läggande trygghet. Jag har bara ett ord. Vedervärdigt!

Lotta Gröning