ÅSIKT

Säg Jas , det räcker

1 av 2
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Sverige har som alla vet försvaret nedrustats. Det enda som fortfarande får kosta mycket pengar är dock flyget och Jasplanen.

Jasplan har vi i överskott, så många att vi försöker sälja dem till alla möjliga fattiga länder med olika attraktiva köperbjudanden. Köp ett Jasplan så får ni bistånd i gengäld. Köp ett plan så bygger vi en fabrik och skickar dit lite svenska turister.

Alla svenskar som åker till Sydafrika har blivit vapenförsäljare numera eftersom Saab får poäng för varje svensk som landat på en internationell flygplats i landet.

Men det går ändå dåligt att kränga planen. En idé som kom upp tidigt var att Jasplanen skulle vara med att skapa fred. Jag minns att Thage G Petersson som bland annat varit försvarsminister en gång sa apropå detta att Jasplan inte är särskilt bra på att bygga fältsjukhus. Det är inte utan att vi håller med.

Men nu tar försvarsledningen steget fullt ut och kräver att Jas Gripen ska sättas in i Afghanistan och Afrika.

De tar förmodligen en rövare eftersom det område som Sverige har ledningen för i norra

Afghanistan inte har något som helst behov av stridsflyg. Ska planen användas måste de till betydligt farligare områden konstaterar överstelöjtnant Stefan Ring på Försvarshögskolan.

Makthavare är ändå fiffiga, de börjar prata om fred och slutar i jakt, attack och spaning i fullt krig.

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM