ÅSIKT

Norrlänningarna borde göra uppror

1 av 2
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Norrland är ett särskilt bekymmer”, sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i P 1 morgon apropå att flera små tingsrätter i Norrland riskerar att läggas ner. Lite klämkäckt framhåller hon vikten av att folk reser 40 mil för en rättegång. Underförstått att de små tingsrätterna inte har kompetens nog att döma rätt. Bara det är stora enheter blir det bättre med rättssäkerheten.

Synen på Norrland som ett särskilt bekymmer är grundmurat och finns överallt, inte minst i statliga verksamheter.

Det är ingen tillfällighet att Ansvarskommittén nu i veckan också kommer att föreslå storregioner. Det är precis samma grundtanke. Bara regionerna blir stora blir verksamheten effektiv och tillväxten blomstrar. Lägg ner allt som inte är stort nog!

Att sedan tillväxt, rättssäkerhet, demokrati och framtidsoptimism bygger på de människor som faktiskt befolkar byar, bygder och kommuner är helt ointressant.

Byråkrater kan inte ta lokala hänsyn när samhället organiseras ovanifrån. Byråkratstrategerna käkar säkert lunch i Kaknästornet för att få en riktigt bra vy över landet.

Jag blir störtförbannad, också på norrlänningarna. Att de år ut och år in accepterar de ena tokiga förslaget efter det andra. Varför gör ingen uppror?

Lotta Gröning