ÅSIKT

Utgå inte från att alla är fuskare

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen ska se över antalet förtidspensionärer och försöka få tillbaka några i arbete. Det är bra, förutsatt att det sker i samråd med personerna i fråga och att det är frivilligt.

En halv miljon människor är förtidspensionerade i dag. Antalet unga förtidspensionärer har ökat starkt. Dessutom är många förtidspensionerade mot sin vilja. De har kastas mellan sjukförsäkring och a-kassa, och förtidspensionen har de fått när ansvariga tjänstemän misslyckats med att rehabilitera dem eller ge dem arbete.

Jag minns särskilt ett högljutt rop på hjälp från en 27-årig kvinna som de så kallade trygghetssystemen bestämt sig för att pensionera. Hon ropade efter ett jobb.

Jag är förvånad över att den förra regeringen talade så tyst om de förtidspensionerade människorna. Var tog socialdemokraternas arbetslinje vägen?

Regeringen ska inte utgå ifrån att alla kan jobba och att de som säger sig ha svårt att klara ett jobb är fuskare. Tvångspensionering hör inte hemma i ett välfärdssamhälle.

Lotta Gröning