ÅSIKT

Vi skulle behöva en folklig resning

1 av 2
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu ska jag skriva om någonting som många tycker är tråkigt, nämligen hur Sverige ska organiseras i fortsättningen. I februari ska ansvarskommittén presentera sitt förslag och allt tyder på att de föreslår att storregioner ska inrättas. Det är rent ut sagt inte riktigt klokt. Vi skulle behöva en folklig resning mot förslaget.

Kommittén kommer att säga att det handlar om demokrati, men det är bara skitsnack. Politiker och tjänstemän kan inte administrera fram demokrati, den kommer underifrån. Storregioner handlar om makt.

När nationalstaten har förlorat sin betydelse och mångfalden breder ut sig får både makten och byråkratin problem. För dem är mångfald nämligen detsamma som kaos. Storregioner är ett sätt att få människor och bygder att inlemmas i byråkratin och regelsystemet. För att folk lokalt ska vara hanterbara måste de passa de generella reglerna som politiker utarbetar.

Det är hur tokigt som helst. Det innebär till exempel att län som Halland kan delas i fyra delar och Norrland utgöra en region. I Mälardalen får länen inte gå samman för då blir de större än Stockholm. Till råga på allt blir vi säkert uppmanade att kalla oss regionmedborgare.

Lotta Gröning