ÅSIKT

Svensk kompetens finns – i Norge

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag har alltid gillat Norge. Mest för att de röstade nej till EU. Med humor och en otrolig envishet visade folket ett chockat europeiskt maktetablissemang att de bestämmer själva.

Det satt fint! Men Norge har också andra kvalifikationer. De respekterar människan på ett helt annat sätt än vad vi förmår i Sverige.

Glesbygdsbor och kvinnor har det bättre i Norge. Kvinnor har högre löner och särskilt sjuksköterskor. Norge har också en lag som säger att de börsstyrelser som har fler än nio medlemmar ska utgöras av kvinnor till 40 procent.

Norges näringsminister Dag Terje Andersen säger att lagen fungerar jättebra. Det är bara att hålla med för nu rekryterar norska börsbolag kvinnor från Sverige till sina styrelser. 18 svenska kvinnor sitter för närvarande i norska styrelser. Det är ju fantastiskt, särskilt när vi betänker gnölet från det svenska näringslivet.

”Det finns inga kompetenta kvinnor” brukar de stöna fram. Dessutom är de livrädda för en lagstiftning som tvingar dem att plocka in kvinnor.

Heja Norge! Som satsar på stora universitet i glesbygden och som värderar sina kvinnor bättre än i Sverige. Det ligger nära till hands att tänka att de norska männen är mer mogna och ansvarstagande än de svenska.

Lotta Gröning