ÅSIKT

Småföretag fixar jobben – haja det!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag håller med Mona Sahlin. Det är märkligt att många inom arbetarrörelsen fortfarande tycker det är kontroversiellt att satsa på småföretagare och entreprenörer. Jag tycker att det är ännu märkligare att det har tagit så lång tid för partiledningen att förstå att det är småföretag och tjänstesektorn som försörjer oss numera.

Ska vi få några nya jobb är de småföretagen vi måste satsa på.

Det handlar inte nödvändigtvis om att få folk att starta nya företag, utan snarare att underlätta för befintliga småföretag att expandera. Vi har förhållandevis få medelstora företag i Sverige och det beror på att politiker som utformat regelsystem och lagstiftning indirekt motarbetat företag från att växa. De små företagens utvecklingsmöjligheter har helt nonchalerats.

Jag är övertygad om att många politiker tror att medelstort företag bildas genom att någon startar ett och omedelbart anställer 250 personer. Vilket nästan aldrig sker.

Det är mycket som återstår för socialdemokratin om partiet ska gå från ord till handling när det gäller småföretagen. Vackra ord om social trygghet, färre regler och riskkapital måste bli verklighet. Framför allt behövs insikten om att det är entreprenörerna och inte politikerna som skapar jobben.

Lotta Gröning