ÅSIKT

Ge folk framtidstro – inte utanförskap

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alliansmedborgare i riksdagen, finns det någon som tänker själv?

Det börjar bli hög tid att visa det nu! Snart ska ni fatta beslut om förändrade regler för sjukskrivningar. Tidigare har ni ändrat regelsystemet för a-kassan och försäkringskassan. Dessutom överför ni väldigt många människor som är beroende av välfärdssystemen till socialen. I kommunerna får socialtjänsten allt mindre pengar och krångligare regelsystem.

De som är mest beroende av trygghetssystemen i dag är mest utsatta av er politiker. Nog borde det finnas någon hos er som har kontakt med verkligheten? Även om det är rätt tänkt att människor ska slussas från bidrag till arbete så haltar er ambition. Nu slussar ni vissa från arbete till ren fattigdom och utanförskap. Att bli arbetslös idag kan vara biljetten ut ur samhället eftersom a-kassan kan halvera inkomsten, försäkringskassan låtsas som du inte är sjuk och socialen tar inget ansvar.

Alliansmedborgare – ni har makten i riksdag och regering, därför blir det ert ansvar att ta fram en politik för att människor ska ha en rimlig chans att komma tillbaka från arbetslöshet och sjukskrivningar. I det här fallet handlar det inte om bidrag eller arbete. Det handlar om utanförskap utan chans till arbete. Ni står inför ett val; att sluta trampa på utsatta människor.

Ge dem framtidstro i stället!

FAKTA

Skilda valdagar är bra för demokratin och för partierna lokalt.

Nu är fyrverkerier också en skada för miljön!

LOTTA GRÖNING