ÅSIKT

Skilda valdagar - ett lyft för alla

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att införa skilda valdagar vore det absolut bästa för demokratin. Det är för närvarande fem partier eniga om i riksdagen. Socialdemokratin och vänstern är emot. Det är inget konstigt alls. Dessa partier har abonnerat på den toppstyrda demokratin. Så länge folk tyckte att de kunde påverka politiken och var relativt nöjda med den politik som fördes var det givetvis en styrka att dirigera valen från partiledningen. Enighet och sammanhållning gav mera makt.

Men i dag är läget ett annat. De flesta människor känner sig totalt maktlösa när det gäller att påverka politiken. De toppstyrda partierna håller dessutom på att gå av på mitten. På lokal nivå sker ett förnyelsearbete, de arbetar närmare sina väljare och anpassar sin politik efter de förutsättningar som finns på orten.

De lokala politiska föreningarna börjar opponera sig emot att i princip hela partikassan ska gå till particentralerna. Många föreningar har inte ens råd att bjuda på kaffe.

Partierna måste vitaliseras. Skilda valdagar vore ett lyft för väljare och politiker. Lägg dessutom till fler folkomröstningar. Tiden börjar rinna ut för centraler som vill bestämma vad folk ska tycka. Ska vänsterpartierna överleva måste de hitta tillbaka till sin själ – folkrörelsen – som byggde på ansvar, engagemang och en tillit till de människor som var rörelsen.

FAKTA

Flera ungdomsförbund stöder vårdstrejken.

Nu har regeringen beställt en konsultrapport som vill att de ska sälja den statliga nätoperatören Teracom.

LOTTA GRÖNING