ÅSIKT

Betygen är visst orsaken till allt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag blir inte klok på politiken. Jag brukar fundera över varför jag blir så arg över olika politiska beslut och utspel. Häromdagen förstod jag varför, när jag hörde rapporteringarna från partiöverläggningarna om skolan. Skolan har i alla år varit en tvistefråga. Det partierna varit mest oeniga om är betygen. När de samlades för att se om det gick och få en långsiktig överenskommelse framkom det med all tydlighet att de inte kunde komma överens – om betygen.

Är det någon som är förvånad? Med andra ord så måste det enligt våra riksdagspartier vara betygen som styr om skolan är bra eller inte. Järnvägar vad mycket elände betygen har ställt till med under årens lopp. Bara det att många skolungdomar inte kan läsa när de lämnar grundskolan. För att inte ta att det är så stökigt på många skolor – ingen arbetsro.

Personligen trodde jag i min enfald att grundproblemet är att det är för stora klasser och för få lärare. Framför allt för lite satsning på lärarna både vad gäller kompetens, vidareutveckling och inte minst vettiga löner. Jag trodde lärarna var viktigare för eleverna än betygen.

Misströsta inte gott folk. I nästa val får vi återigen välja mellan blocken och rösta på om vi ska mer eller mindre betyg i skolan.

FAKTA

Tidaholms kommun ska anpassa lekplatser till funktionshindrade barn.

Antalet kvinnor i börsbolagens styrelser sjunker.

LOTTA GRÖNING