ÅSIKT

Låt politikerna leka feodalherrar i stället

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hej, Fredrik Reinfeldt! Nu hänger det på dig om det ska bli storlän eller inte. Du har ju på regeringens uppdrag låtit Jan-Åke Björklund undersöka intresset hos kommun- och landstingspolitiker för storregioner. Som väntat är det många som vill ha en större organisation. Det är drömmen om att få hjälp att lösa alla svåra problem som lockar. Och så den där gamla industritanken – bara det är stort så ordnar det sig.

Jan-Åke Björklund uttryckte det ganska bra faktiskt. Han sa: ”Förhoppningsvis får man en robustare struktur som klarar de stora påfrestningarna åren framöver.”

Det är ju ett tungt argument för sådana som inga argument har, att man tror att det blir bättre.

Men Fredrik, du är ju statsminister och måste veta bättre.

Detta är landstingspolitikernas sista strid. De har misslyckats med sitt regionala uppdrag och det sista hoppet står till en ny regional organisation. Men tillväxt och jobb skapas inte av gigantiska regionbyråkratier. Det är den lokala utvecklingen som är intressant.

Jag vädjar till dig Fredrik, stå fast vid ditt ord att det inte blir någon ny regionindelning under denna mandatperiod. Skicka landstingspolitikerna på rollspel i stället och låt dem leka stora regionala feodalherrar – så kanske de lugnar sig lite.

Många hälsningar

Lotta Gröning