ÅSIKT

De kan ha klubbat sin valförlust

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu är den nya sjukförsäkringen klubbad. Det har varit helt tyst från alliansens riksdagsleda-möter. Inte någon har opponerat sig offentligt. Inte ens en ynka folkpartist med socialliberala ambitioner har gjort sin röst hörd.

Ska nu alliansen vara glad? Det hade varit enklare att jubla över beslutet om försämringarna i sjukförsäkringen kompletterats med en rejäl satsning på rehabilitering.

Det är logiskt, om folk ska kunna komma tillbaka i arbete måste rehabilite-ringen fungera. Det gör den inte i dag och det kommer den inte att göra med de nya satsningarna. Framför allt har pengarna tagits bort från arbetsmarknads-utbildningarna som skulle kunna rehabilitera och slussa folk till nya jobb.

Det är ingen tillfällighet att Sveriges Kommuner och landsting protesterar, de kalkylerar med att 12 procent av de sjukskrivna kommer att tvingas till socialbidrag. Staten vältrar över både människor och kostnader på kommunerna. Människorna det berör vill ingen ta ansvar för.

Det är två år till valet och jakten på de sämst ställda har förhoppningsvis nått en kulmen. Men väljarna glömmer nog ändå inte. Alliansen kan med försämringarna i sjukförsäk-ringen ha klubbat igenom sin egen valförlust.

Lotta Gröning