ÅSIKT

Irlands folk får rösta för oss

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Irland är EUs enda demokrati! Det är det enda land inom unionen där folket får säga sitt och rösta om Lissabonfördraget. Ett fördrag som ändrar grundlagar och gör den representativa demokratin ännu mer representativ. Folket har minimal chans att påverka EU-politiken. Utgår vi dessutom för att demokratin i övriga EU-länder fungerar som i Sverige är inte ens de folkvalda politikerna representativa för vad folket vill och tycker. Demokratin är med andra ord bara en papperstiger som politiker för fram när de tycker det passar.

I val till exempel. Ni kan utgå ifrån att de kommer att prata om demokrati när de vill att vi ska rösta på dem i EU-valet nästa år. Men precis som i Sverige är valdeltagandet rekordlågt i de flesta EU-länder när det gäller valet till parlamentet. Det mest märkliga är att många politiker kliar sig i huvudet och funderar över varför folk inte röstar. EU-kommissionen har en kampanj för att göra EU folkligare. Tro nu inte att det handlar om att ge folket mer inflytande, nej det handlar om att hitta på fina fraser så att folk förstår hur bra EU är.

Alla vi i alla EU länder som anses för dumma för att tycka till om Lissabonfördraget få ge vårt stöd till irländarna. Det är viktigt att få rösta och få säga sin mening. Irlands folk får rösta för oss andra.

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM