ÅSIKT

Här är människan bara ett problem

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag hatar toppstyre, särskilt när det drabbar människor. Försäkringskassan är en toppstyrd, byråkratisk organisation som betalar ut 435 miljarder kronor om året.

Det är allt från pensioner till föräldrapenning och sjukersättning. Med andra ord till människor som är helt beroende av trygghetssystemen.

Men människorna i försäkringskassans register är bara ett problem. De kostar för mycket, kräver för mycket, vill ha individuella lösningar och framför allt skapar de massa arbete för den hårt slimmade byråkratin.

Tjänstemännen går på knäna under trycket från ”kunderna”. Men det är inget större problem för regeringen.

Problemen handlar om att få ner kostnaderna och i det läget har en enskild människa inte större värde. I sann effektiv och rationell andra avskaffades alla lokala försäkringskassor.

Allt centraliserades, till och med telefonsvararen.

Hård press sattes på gamla och sjuka för att politikerna hävdade att det ”fuskades” för mycket. Nu är socialförsäkringsministern i full färd med att inrätta en ny myndighet som ska kontrollera Försäkringskassan. Absolut inte för att säkerställa att folk inte far illa i trygghetssystemen utan givetvis för att kontrollera att pengarna hanteras rätt.

435 miljarder kan säkert användas effektivare, tror ni inte det?

Lotta Gröning