ÅSIKT

Riksbanken har tappat trovärdighet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De flesta experter förutspådde att Riksbanken skulle höja räntan, däremot tyckte de flesta som uttalade sig att det var ett felaktigt beslut i ett läge när alla konjunkturer pekar nedåt och folk håller på att tappa tron på framtiden.

Riksbankens agerande känns inte särskilt trovärdigt. Jag får snarare intrycket av att direktionen måste leva upp till sina egna utsagor oavsett ekonomiskt läge. De har ju lovat räntehöjningar.

Visst förstår jag att inflationsbekämpningen är av högsta prioritet. Men problemet är att alla dessa räntehöjningar hittills inte har minskat inflationen, snarare spätt på den.

Det kommer också veckans räntehöjning att göra. Företagen måste kompensera för högre ränta och det innebär givetvis högre priser på deras produkter. Lägg dessutom till dysterheten och bristen på framtidstro bland befolkningen samt en allt högre arbetslöshet.

Ekonomisk politik är ett tjuv- och rackarspel. Som man frågar får man svar. Är du sosse eller liberal finns det alltid passade teorier som är användbara för just din åsikt.

Nu handlar ekonomin inte om folks väl och ve utan bara om kapitalets rörelsefrihet. Inflationen är dålig för alla, men de som ska bekämpa den tycks inte ha en aning om hur man gör!

Lotta Gröning