ÅSIKT

Friskolor öppnar för bättre undervisning

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag gillar friskolor. De är ett nödvändigt komplement till de kommunala skolorna. Det är många småskolor som just läggs ner runt om i landet.

Det är många föräldrar som kämpar febrilt för att behålla sin ”lilla idyll” där lärarna har tid med varje elev. De små skolorna med små klasser är allt en lärare kan önska sig ur pedagogisk synvinkel. Det är ingen tillfällighet att många elever i små skolor klarar sig förträffligt i de centrala proven.

Men för kommunerna är de små skolorna ofta ett problem. De är för dyra heter det. Det inte bra med för få elever är ett annat argument. I vissa kommuner där skolan som helhet fungerar dåligt tar till och med lärarfacken strid för större klasser och större skolor.

Vilket är totalt korkat eftersom skolans problem handlar om för lite pengar till lärare och för stora klasser. Att starta friskola i glesbygden blir ofta en medveten handling från föräldrar som är missnöjda med den kommunala skolan och politikernas förmåga att lösa problemen.

En friskola öppnar också möjligheterna till bättre undervisning. Jag tycker att det är fel att kommunalpolitiker som missköter skolan ska ha någon överförmyndarroll över friskolornas vara eller inte vara. Fungerar inte den kommunala verksamheten måste andra lösningar till. Så enkelt är det!

Lotta Gröning