ÅSIKT

Vi är svikare om vi tror att vi är något

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folk som sticker ut hakan får ofta stryk. I många människor finns det små mobbare och åsiktspoliser som träder fram och klipper till när de tycker att någon har överträtt gränsen för vad man får göra. Åsikter, kritik, stöddighet och självförtroende retar folk. Det har egentligen ingen betydelse om det är en opinionsbildare, författare, politiker eller idrottare. I Sverige hyllar vi gärna dem som inte lyfter fram sig själva.

Ta Björn Borg och Ingemar Stenmark som ett exempel. Stenmark var älskad av alla. Han var tillbakadragen och tystlåten, kunde nästan inte prata. Det enda han sa var ungefär att ”dä ä bara å åk”.

Björn Borg däremot framhävde sig själv och förklarade att han vann ”bafatt” han var så bra. Borg retade många och ilskan blev enorm när han flyttade till Monaco. När Stenmark flyttade dit var det ingen som sa ett ont ord. Den sävlige västerbottningen var helt i vår stil.

Vi gillar alla som lojalt anpassar sig in i systemen, inte kräver för mycket, inte kritiserar för mycket och inte framhäver sig själva. Vi ska med andra ord aldrig tro att vi är något! Då stämplas vi obönhörligt som svikare!

Lotta Gröning