ÅSIKT

Se till att SJ får ett miljöansvar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SJ förbryllar mig. Det som i tider som dessa borde vara hela folkets järnväg och det naturliga alternativet till bilen. Men ack nej, SJ är fantastiskt när det fungerar och tågen kommer i tid och framför allt om man lyckats köpa en billig biljett på auktion. Men för stressade resenärer som har tider att passa och inte kan planera sina resor månader i förväg blir SJ ofta förskräckligt.

Ständiga förseningar och dyra resor gör att jag nästan alltid tar bilen. Trots att jag åker ensam i bilen blir det billigare och dessutom vinner jag tid. Tid är som bekant viktigt för arbetande småbarnsföräldrar.

Det som ändå är förvånande är att regeringen inte ser till att SJ får ett tydligt miljöansvar. Att den ser till att företaget kan hålla låga priser, att kapaciteten blir bättre så att tågen inte är överbokade och överfulla. Framför allt att Banverket får pengar så att vi får fler spår och bättre räls. Det är lätt att snacka om att miljön är viktig, men när ord ska bli till handling är det lättast att höja miljöskatter som drabbar vanligt folk.

Med de riktlinjer som SJ har i dag är den främsta målsättningen att generera vinst och inte att genom låga priser locka resenärer och rädda miljön.

Lotta Gröning