ÅSIKT

Anmäl er själva till KU, politiker

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alla partier borde anmäla sig till KU i försvarsfrågan! Finns det något område i politiken som är mer misskött och slarvigt behandlat än försvarsfrågan? Jag svarar nej på den frågan. Försvaret behöver ansvarsfulla politiker som är kapabla att ta fram en strategi, byggd på långsiktigt tänkande och framförhållning. Försvaret behöver en organisation som är flexibel nog att möta verkligheten oavsett hur den ser ut. Framför allt behöver försvaret den stora folkliga kraft som fanns för ett antal år sedan, då många svenskar ville vara med och försvara landet. Det svenska folkförsvaret var en unikt stark institution.

Allt detta är borta nu. Sverige såg inget hot, folkförsvaret byttes bort mot dyr teknik och jakt- och attackplan. ÖB efter ÖB drömde om att Sveriges försvar skulle bli precis som USA:s. I dag går tankarna även här mot professionella elitsoldater, och förband runt om i landet har fått ge vika för det krigiska fredsarbetet med Nato på internationell arena. Nu får också vi hem våra soldater i kistor med flaggan på.

I fredags uttalade sig försvarsminister Sten Tolgfors. Han hade insett att Försvaret inte länge kan värna Sverige.

Den politiska enigheten i försvarspolitiken har i det närmaste varit total. Bästa politiker, anmäl er själva till KU för misskötsel av försvarspolitiken.

Lotta Gröning