ÅSIKT

När folket inte gör som makten vill ...

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folkvalda politiker drömmer om att EU ska bli ett folkligt projekt. I alla medlemsländer har politikerna dock problem med folket. EU-kommissionen satsar stora pengar på att få folk att begripa hur bra det är med unionen. De uppmanar folk i alla länder att rösta i parlamentsvalen.

Som alla vet är valdeltagandet i EU under all kritik. Vid senaste EU-valet 2004 var belgarna bäst på att rösta och Sverige tillhörde botten, vårt valdeltagande var bland de lägsta i unionen.

Jag minns inför folkomröstningen till EU 1994 – då lovade ja-sidan att den svenska folkhemsdemokratin skulle införas i hela Europa.

Nu blev det tvärtom. Sveriges folkrörelsedemokrati är döende. Det har en enkel förklaring. När människor inser att de inte längre kan påverka politiken, då är det ingen mening med att bry sig.

I torsdags körde riksdagen ånyo över Folkrörelsesverige och röstade ja till Lissabonfördraget. De röstade dessutom ja till ett fördrag som enligt EU:s regler redan har fallit, eftersom Irland i en folkomröstning sagt nej till att ratificera det. Men inte ens det låtsas EU-kommissionen eller den svenska riksdagen om. Det är bara att tuta och köra och blunda för allt vad demokrati heter, trots att det är makten själv som stiftat lagar och regler om demokratin.

Men när folket inte gör som makten säger så är det bara att strunta i lagstiftningen. Chefen vet ju alltid bäst!

Lotta Gröning