ÅSIKT

Vi som kämpar borde vara en tillgång

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag bor i glesbygden och min dotter går i en så kallad b-skola. Det är få barn och sammanslagna klasser. Nu är det ekonomisk kris och vår kommun behöver precis som så många andra kommuner spara pengar. Precis som så många andra kommuner bestämmer sig politikerna för att lägga ner de små skolorna. Det är enklast så. Då behöver de inte anstränga sig för att tänka nytt eller försöka hitta alternativa löningar.

Centralisering och storskalighet är lösningen på problemen. Att sedan de stora skolorna fungerar ganska illa det blundar man för.

I vår by som i så många andra byar kämpar vi för att skolan ska få finnas kvar. Vi har arbetat fram en plan där vi föräldrar ska hjälpa till att försöka minska kostnaderna för skolan och dessutom försöka öka antalet barn. Än så länge lyssnar i alla fall politikerna och de har inte stängt dörren. Jag är glad för det! Dessutom är det kul. Vi har fantastiska idéer för skolan och vi är beredda att jobba.

Borde inte alla vi som runt om i landet kämpar för en kommunal service som vi är beroende av i vår vardag vara en tillgång för både kommunen och demokratin? Engagerade medborgare borde vara alla politikers dröm!

Lotta Gröning