ÅSIKT

Hur får vi slut på vargavintern?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi lever i en underlig tid. Mycket av det vi varit stolta över och sett som självklart ifrågasätts. Det handlar om allt från industrin som varit ryggraden i välfärdssamhället till de politiska partierna som många sett som likställda med demokratin.

Men i dag vill få köpa svenska bilar och allt fler känner att de som sitter i riksdagen inte representerar dem. Folkhemmets trygghetssystem svajar också betänkligt.

Försäkringskassan är kanske det värsta exemplet på hur toppstyrning och rationalisering trampar på den enskilda människan, i stället för att vara ett stöd och en hjälp. På arbetsförmedlingen hoppas man att de arbetslösa ska utbilda sig till coacher för att hjälpa sig själva.

Finansministern talar om att överleva i denna vargavinter och näringsministern vill att Saab börjar tillverka vindsnurror i stället för bilar.

Rättssystemet driver processer för att stoppa en ny teknik. Politikerna hjälper till genom att skapa lagar som Ipred-lagen. Det låter som en huvudvärkstablett, och lagen har väl ungefär samma funktion. Lindrar för stunden.

Men nu har svenska forskare i USA redan kommit på ett system där datorernas ip-nummer aldrig kan spåras och då fungerar ändå inga lagar som hindrar nedladdning.

Samhället är i kris och ingen ansvarig tycks ha några lösningar för framtiden.

Läs Lotta Grönings blogg

Lottta Gröning