ÅSIKT

I "flumskolan" lär man sig tänka själv

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mona Sahlin sträckte ut handen till Jan Björklund för en tid sedan och ville diskutera betyg lägre ner i klasserna. Många socialdemokrater höjde på ögonbrynen, samarbete med majoren som vill avskaffa ”flumskolan”. Varför då?

Då i december sa han också nej till Sahlins invit. Men i går i partiledardebatten hade han ändrat sig och bjöd in oppositionsledaren till samtal. Vi vill ha breda överenskommelser sa han men ”flumskolan” ska avskaffas. Mona Sahlin gruffade lite men lovade att komma på överläggningar.

Vad är då flumskolan?

Förmodligen är det att elever numera får lära sig att söka kunskap och veta var kunskapsbankerna finns. Det är ett mer självständigt arbete som genomsyrar skolan.

Jan Björklund å andra sidan efterlyser ordning och reda, kvarsittning och betyg från ettan. Det kan kallas för disciplinskolan.

Skillnaden torde vara att i flumskolan får eleverna tänka själva och i disciplinskolan talar läraren om vad de ska tänka. Med andra ord, förändringen av skolpolitiken börjar likna den nya demokratin där vi gått från folkrörelsebaserad demokrati till toppstyrning. Politikerna talar numera om för oss vad vi ska tycka och anpassar oss till systemen. I synen på väljarna är det ingen skillnad mellan höger och vänster. Det är det heller inte i synen på skolans roll. Det finns en gemensam utgångspunkt för alla toppstyrare, de brukar kalla den ”lära för livet”. I själva verket handlar det om att lära sig lyda – blint.

Lotta Gröning