ÅSIKT

Kom med något nytt, prognosmakare

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tillväxten ökar i de tre storstadsområdena och fler människor kommer att flytta dit säger Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) i en prognos om det tillväxtpolitiska läget fram till 2030. Tänka sig! Är någon förvånad? Det är exakt samma prognos vi hört sedan 1970-talet då statsmakten började satsa på stödjepunkter.

Bara vi har några få stora centra då ökar tillväxten och sedan sprider den sig som ringar på vattnet till omkringliggande landsbygd.

Tillåt mig hånskratta. Statens ensidiga satsningar på några få stora centra ökar visserligen tillväxten där, men har samtidigt utarmat stora delar av landet.

Men, säger ITPS, tillväxten i regionerna utanför storstäderna kommer också att öka. Tänk, det kan jag också räkna ut. Det är helt logiskt. I åratal har folk på landsbygden sett staten sjappa och politikerna frånsäga sig sitt ansvar. Det har väckt en otrolig ilska men också mobiliserat folk.

En överlevnadsrevolution har påbörjats som handlar om allt från att starta företag, ta över allt från omsorg till sopsortering. Det arbetet börjar visa sig nu. Jag kan tala om en sak till för ITPS. Si så där 2040 har områden utanför storstadsregionerna skapat nya centra och tagit ledningen i utvecklingen.

Det lokala är globalt och det är alltid utanför stora inkrökta maktcentra som den spännande utvecklingen sker. Så skulle det vara kul att någon gång få en analys som förvånar en.

Lotta Gröning