ÅSIKT

Så får vi pensioner som går att leva på

Moderaterna: Dagens system håller – men bör förbättras

”Vi måste utreda fler förslag som kan kompensera de kvinnor som missgynnats i arbetslivet och också får låga pensioner”, skriver dagens debattör.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Har vi ett bra pensionssystem i Sverige? Den frågan är relevant att ställa eftersom väldigt många har åsikter om våra pensioner.

Vi bytte ju som bekant pensionssystem för 15 år sedan. Det gamla ATP-systemet tjänande oss väl i många år, men hade inbyggda svagheter som gjorde att alla med insikt såg att systemet inte skulle klara framtiden.

Vi ska därför vara tacksamma mot våra företrädare som på ett bra sätt tog ansvar för kommande generationer genom att i grunden ändra pensionssystemet. Det gamla ATP-systemet hade naturligtvis sina fördelar för den enskilde genom att det lättare gav full pension vid färre arbetade år. Men det hade också ett kraftigt systemfel som hade gjort att det finansiellt hade gått i väggen, om det inte hade fått årliga tillskott i form av allt högre avgifter som ett pyramidspel. Detta hade naturligtvis gett minus i vår BNP-tillväxt, och lett till större arbetslöshet totalt och därmed indirekt lägre pensioner.

Anledningen till detta var att ATP-systemet inte hade någon koppling till tillväxten, ingen koppling till livslängden, och heller ingen koppling till arbetade timmar. Därför kan man lite vanvördigt säga att ATP-systemet skickade sin nota till sina barn och barnbarn.

Hur är det då med vårt nya pensionssystem som så många andra länder faktiskt med förundran tittar på? Ja, den raka sanningen är att vi har ett system som kommer att hålla i många år rent finansiellt för staten, men även här så har vi utmaningar och påfrestningar som kommer att ge sänkta pensioner om vi inte gör något.

Den största anledningen till detta är en i grunden positiv sak, nämligen att människor blir allt äldre och medellivslängden höjs för varje decennium. Vi blir också friskare, och en typisk 65-åring i dag är en frisk människa med stor rörlighet. Trots detta så har vi sänkt pensionsåldern från 67 till 65 år på 1970-talet.

Eftersom vi fortfarande inte har någon koppling till hur länge vi lever kommer pensionerna att sjunka. Pensionsåldersutredningen presenterade ett antal förslag som fortfarande inte är implementerade i pensionssystemet.

Både LO och flera andra fackliga organisationer samt både PRO och SPF har tagit upp frågan om vad som borde göras för att bibehålla pensioner som går att leva på.

Vi anser att det är mycket viktigt för Sverige och för framtidens pensionärer att kunna ge bra svar på dessa frågor. Därför vill vi komma med följande inspel att gå vidare med.

Det är viktigt att alla äldre som kan och orkar ges möjlighet att jobba några år till för att kunna höja sin pension.

Sänk skatter och avgifter som hindrar äldre att fortsätta jobba några år till. Sverige behöver många äldre som kan fortsätta jobba inom sina yrken, inom såväl skola och sjukvård som näringsliv.

Implementera pensionsåldersutredningen förslag för att kunna höja pensioner och pensionsåldrar.

Se över arbetsmiljön på de arbetsplatser där människor pensioneras tidigt från arbetslivet.

Se om det möjligt att komma överens med arbetsmarknadens parter att göra överenskommelser om tjänstepensionen och dess avgifter.

Se över om det är möjligt att höja LAS till 69 år, samt åldersgränserna i socialförsäkringssystemet.

Ett ojämställt arbetsliv ger ojämställda pensioner. Vi måste utreda fler förslag som kan kompensera de kvinnor som missgynnats i arbetslivet och också får låga pensioner.

Gör pensionssystemet mer flexibelt för att fler skall orka jobba några år till.

Johan Forssell (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

FAKTA

DEBATTÖREN

Lars-Arne Staxäng. Riksdagsledamot (M), ledamot i Pensionsgruppen.

Johan Forssell. Riksdagsledamot (M), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

DEBATT

Den framtida pensionen är en källa till oro för många. Dagens pensionssystem är finansiellt hållbart men då det saknar en koppling till förväntad livslängd finns det fortfarande förbättringar som borde införas, skriver dagens debattör, och kommer med en rad förslag.