Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetEkonomi
Lördag 30 maj 1998
 

Tjäna pengar på ränteraset
Billigare lån men varning för börsoro
BILLIGARE BOENDE Det är den största förtjänsten när räntorna går ner. Den här veckan har flera bolåneinstitut sänkt räntorna. Och många tror att de kan gå ner lite till.

Foto: PER BJÖRN

Räntan sjunker till glädje för låntagare och investerare.
  Men för vanliga bank- och obligationssparare är den låga räntan trist.

  Eftersom alternativen till aktier är så få kan den låga räntan orsaka farliga bubblor på börsen.
  – Det finns en risk för att för mycket kapital sökt sig till börsen i brist på andra bra alternativ, varnar Nordbankens chefsekonom Nils Lundgren.
  Det blir en spekulationsbubblasomlättkan spricka.

Räntorna har halverats
  Sedan i januari 1995 har räntorna mer än halverats. Och bara i år har de sjunkit med en procentenhet.
  Samtidigt fortsätter inflationen att sjunka – med regeringens bistånd. Skattesänkningen på cigaretter sänker konsumentprisindex med 0,3 procent, sänkningen av fastighetsskatten betyder nästan lika mycket.
  Krisen i Asien bidrar också till att hålla priserna och inflationen nere runtom i hela världen.
  Det enda som kan rucka det scenariot är överhettning i USA och ränteanpassning i Europa. Före EMU-starten nästa år, då 11 länder i Europa går över till den gemensamma valutan euro, måste deras räntor anpassas till varandra. I dag är den tyska räntan lägre än de andras. Men höjs den handlar det bara om en mindre korrigering uppåt.

Räntan sänks om några veckor?
  Ingen fara för någon omedelbar räntepanik med andra ord. Tvärtom verkar det till och med som om de svenska räntorna kan sjunka en bit till.
  – Blir det någon räntesänkning kommer den snart. Den tyska räntan måste höjas före EMU-starten vid årsskiftet. Det troliga är att den höjs i september–oktober, säger Nils Lundgren.
Kristina KampFördelar med räntesänkning

Billigare att bo. Alla med bostadslån får mera pengar över. Men helst ska de redan ha köpt sina hus. Nyköpta hus har stigit kraftigt i pris och det känns i plånboken.
  
Börsen går upp. Sjunker räntan med hälften stiger börsen till dubbla värdet är ett slags tumregel i finansvärlden. Å andra sidan gäller även det omvända.
  
Stabila priser. Låg inflation och prispress gynnar oss konsumenter.
  
Bra för jobben. När det är billigt att låna pengar blir det billigare att investera. Det gynnar jobben.

Nackdelar med räntesänkning

Missgynnar sparande.
Banksparande, obligationssparande och annat sparande som är knutet till räntan blir mindre lönsamt.
  
Risk för börsras – den dag räntan vänder. I brist på alternativ har väldigt mycket kapital sökt sig till aktiebörsen de senaste åren när räntan sjunkit.

Högre huspriser. Räntekänsliga varor, som hus, stiger kraftigt i pris. Det finns gott om kapital och lånen är billiga.
  Men om inflationen fortsätter att vara låg får man ingen hjälp av inflationen att amortera ner lånen.

Ska jag binda mina lån nu?
Kirsti Heilborn, familjeekonom Nordbanken:
  – Nej. Har du marginaler i din ekonomi och klarar en räntehöjning kan du ha rörlig ränta.
  – Men saknar du marginaler kan en fast ränta kännas tryggare. Den fasta räntan är inte särskilt mycket dyrare än den rörliga räntan just nu.
Viveka Hirdman-Ryrberg, familjeekonom, SE-banken:
  – Nej. Räntorna är väldigt stabila nu och det är knappast några dramatiska förändringar på gång. Vill du binda lånen så bind dem inte för länge. Ett femårigt lån är betydligt dyrare än att ha rörlig ränta.
  – Går räntan upp så går den möjligen upp en procent. Knappast mer.

Köpa hus? Kolla vem
som har lägsta villaräntan


Bolag Rörlig/3 mån 1 år 2 år 5 år
Folksam 5,40 5,60 5,75 6,05
HSB 5,70 6,05 6,25 6,60
JP Bank 5,60 6,00 6,40
Lita bolån, Posten 5,45 5,80 6,00
Länsförsäkringar 5,25 5,50 5,70 5,95
Nordbanken 5,80 6,10 6,05 6,20
SBAB 5,25 5,50 5,50 5,80
Skandiabanken 5,30 5,35 5,50 5,75
Spintab 5,80 6,05 6,25
Handelsbanken 6,10 6,30
SE-banken 5,80 5,85 6,05 6,25
Trygg 5,80 5,80 6,05 6,35
Wasa 5,60 5,70 5,80 6,05

Så mycket dyrare blir lånet
om räntan stiger en procent


Lånebelopp   Räntan upp 1 proc
300 000   + 175 kr/mån
500 000   + 290 kr/mån
700 000    + 400 kr/mån
1 000 000   + 580 kr/mån


Så kan du försäkra
dig mot ett börsras

Oroar du dig för att värdet på dina aktier ska falla?
  Gör som proffsen. Försäkra dig mot börsras.
  Det finns livbojar för dig som är rädd.

  Det är skakigt på världens börser. Börserna i Asien och Ryssland har rasat den här veckan och oron sprider sig till USA, Europa och Sverige.

Säljoptioner räddar dig
  Vill du inte sälja dina aktier, men ändå slippa förlora pengar kan du försäkra dig. Livbojarna heter säljoptioner. SE-banken har redan försäkrat sina aktievinster det här året genom att köpa massor av säljoptioner.
  Det ger banken rätt att sälja aktierna till en viss kurs, oavsett om den verkliga kursen är lägre.
  Som vanlig aktiesparare kan du göra samma sak. Det är ett bra alternativ till att sälja aktierna, åtminstone om det är aktier som du egentligen vill behålla eftersom du tror att de ska stiga i värde i framtiden.
  Gör så här:
  Gå in på banken och öppna ett optionskonto: Det krävs för att du ska kunna handla med optioner.
  Köp en säljoption till dina aktier.
  Det innebär att du köper rätten att sälja en aktie för ett fast pris i framtiden.
  För att få optionen får du betala ett slags riskpremie. Priset bestäms av hur skakig marknaden kommer att bli. Tror marknaden på en lugn börs är det billigt. En orolig börs kostar mer.
Aktiekursen går ner. Värdet på dina aktier sjunker. Men då ökar värdet på din säljoption.
  Det stigande värdet på säljoptionen kompenserar den sjunkande aktiekursen.
  Hur stor kompensationen blir beror på vilken option du köpte och hur många.

Förlorar bara premien
Kurserna stiger. Då är optionen inget att ha. Vem vill sälja en aktie för 100 kronor när man kan få 120?
Å andra sidan har du tjänat en hacka på den stigande aktiekursen. Allt du förlorat är premien du betalt.

Sluta oroa dig – skydda dina aktier
Om du vill försäkra din aktieportfölj mot börsras kan du göra så här:
Köp en OMX-option. ( baserat på OMX- index, dvs snittet för de 30 mest omsatta aktierna)
Om dina aktier är värda 80 000 kronor och du vill försäkra dem mot en kursnedgång på 10 procent från nu och till mitten på oktober kostar det 200 kronor. Det var åtminstone priset i onsdags.
Till det kommer courtage, en avgift för affären.


Fonder & aktiers redaktör: Ut och shoppa med dig
Tjäna pengar på ränteraset
”Köp mera aktier.” Marit Paulsen: Det är bra för demokratin
Aktieexperten: Satsa på årets heta nykomling
Fondexperten: Semesterplanera för fonderna