Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetEkonomi
LÖRDAG 23 JANUARI
  

Pia Nilsson om din ekonomi
Ge till barnen och slipp skatt

Två föräldrar kan ge 26 666 kronor till varje barn varje år utan att det blir skatt.
Det är många som undrar över bästa sätt att överlåta ett fondsparande till sina barn och barnbarn.
  Oftast är man också intresserad av att veta om det blir gåvoskatt. Varje givare får ge 10 000 kronor per år till varje mottagare utan att det blir gåvoskatt. När det gäller aktier och värdepappersfonder räknas värdet som 75 procent av det noterade värdet vid den tidpunkt när gåvan ges. Det betyder att du kan ge fondandelar motsvarande ett värde på 13 333 kronor gåvoskattefritt. Två föräldrar kan alltså ge 26 666 kronor till varje barn varje år utan att det blir skatt på gåvan.
  
Barnet tar då över anskaffningsvärdet för fondandelarna och det är därför viktigt att meddela banken, försäkringsbolaget eller fondbolaget vem som är givare respektive mottagare så att rätt anskaffningsvärde kan föras över.
  Om fonden har stigit i värde sedan du köpte andelar i denna, får därför barnet betala reavinstskatt den dag som sedan uttag görs. För att undvika att den som tar emot gåvan ska få med sig reavinst från den tid som du har sparat kan det vara bättre att du först gör ett uttag. Det kan också vara enklare inför framtiden och dessutom kan du ge en gåva som är mer värd.
  
Om en fond exempelvis har stigit 50 procent sedan du köpte andelar i denna så kan du ta ut 14 800 kronor. 4 933 kronor är värdestegringen och du betalar 30 procent i skatt på denna reavinst. Efter skatt har du kvar 13 320 kronor.
  Du kan sätta in denna summa i ett nytt fondsparande till exempelvis ditt barn utan att det blir gåvoskatt eftersom summan understiger 13 333 kronor. Barnet behöver inte dras med någon gammal reavinst utan får ett nytt anskaffningsvärde för sitt sparbelopp.
  Hur stor summa som du kan ta ut för att det ska bli 13 333 kronor kvar att ge som gåva efter du har betalat din reavinstskatt, beror förstås på hur stor värdeökningen har varit sedan du placerade pengar i fonden.
  Om du har haft fonden i flera år och värdet har fördubblats får du ta ut 15 686 kronor för att ha 13 333 kronor kvar efter skatt på din reavinst. Denna skatt är då 30 procent på hälften av 15 686 kronor, vilket är den värdeökning som du har fått sedan du började spara.

Det jag har beskrivit gäller inte alls enbart gåvor mellan förälder och barn, utan det är samma regler som gäller för alla oavsett vem som är givare och mottagare. Om du vill ge mer än 10 000 kronor (13 333 kronor för aktier och fonder) är gåvoskatten 10 procent upp till 300 000 kronor och ökar sedan för att vara som högst 30 procent för den del av gåvan som överstiger 600 000 kronor.
Mejla Pia!
Tyck till och tipsa - skriv till Pia Nilsson
  Vid gåva till annan person än make, barn, make till barn samt barnbarn är det en annan skatteskala. Övriga får betala 10 procent i gåvoskatt upp till ett belopp motsvarande 70 000 kronor och högsta skattesatsen på 30 procent gäller från 140 000 kronor.
  
Fondsparande passar mycket bra för barns långsiktiga sparande. Om det är ett litet barn kan andelar i en bred aktiefond vara lämplig. Den som vill ta mindre risk kan välja en blandfond som fördelar sin placering mellan aktier och obligationer. En blandfond kan också vara intressant för barn som är lite äldre och snart ska ha pengarna, för att exempelvis finansiera studier eller bostad.
  Sist men inte minst. Fondsparande gäller inte bara för engångsbelopp utan passar också minst lika bra för regelbundet månadssparande av mindre belopp.

Kristina Kamp, redaktör: Telia-aktien för dyr
Här är bästa tioåringen. Sverige vinner mot utlandsfonderna
Vågar du chansa? Satsa på smålistor
Sänkta ränteavdrag drabbar barnfamiljer - så mycket förlorar du på försämrade avdrag
Aktieexperten: Gillar du grönt? Köp en vegoaktie
Fondexperten: Se upp med fonder i Östeuropa och Sydamerika
Bind inte räntan än. Aktuella spar- och låneräntor
Spara pengar med internet. Slipp avgiften när du betalar dina räkningar
Dollarsnurr på USA-fonderna.