Så stöttar du barn med adhd, add eller autism

Som förälder till barn med NPF –  neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – ställs du sannolikt inför situationer där allmänna strategier inte funkar. Här är experternas bästa knep för hur du bäst stöttar ditt barn.

11 konkreta föräldratips
Så tacklar du sömnproblem, utåtagerande och risktagande
Om skolfrånvaro blivit ett problem
Så kan du stötta kring kärlek och sociala koder
Hjälp ditt barn att hantera och reglera sina känslor