Så hanterar du barnets känslor vid skilsmässa

En skilsmässa innebär en stor förändring, inte minst för barnen. Hur vet man att de är okej – eller behöver extra stöd?

Expertens råd om barnet lägger skulden på sig själv
Det är vanliga reaktioner – så stöttar du
Så vet du om barnet behöver extra hjälp