Spädbarn

presenteras av

Kort tungband hos barn: Då är det nödvändigt att klippa tungbandet

Så många föds med kort tungband

Kort tungband kan orsaka problem med amning. Här berättar läkaren om symtomen för kort tungband och om ingreppet.
Kort tungband kan orsaka problem med amning. Här berättar läkaren om symtomen för kort tungband och om ingreppet.

Ett kort tungband hos spädbarn kan i vissa fall orsaka amningssvårigheter.

Lösningen är att man klipper det.

Men det har gått en inflation i ingreppet, menar överläkaren Svante Hugosson.

– Det har gjorts till ett större problem än vad det egentligen är.

En stor granskning av Dagens Nyheter visar att fler föräldrar vill få sina barns tungband klippta. Orsaken är att det ska hjälpa mot amningsproblem men också mot exempelvis kolik och dålig sömn – enligt föräldrar i slutna Facebookgrupper som DN granskat. I nämnda grupper får de rådet att söka sig till privata kliniker, där de klipper ”ordentligt”.

Svante Hugosson, överläkare och verksamhetschef på Öron-, näs- och halskliniken på Universitetssjukhuset Örebro, reder ut vad symtomen för kort tungband är, vilka risker som finns med ingreppet och vad som händer om man inte klipper tungbandet.

Vad är symtomen för kort tungband?

Svante Hugosson, överläkare och verksamhetschef på Öron-, näs- och halskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.
Svante Hugosson, överläkare och verksamhetschef på Öron-, näs- och halskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Tungbandet är en sträng som binder tungan till munbotten längst fram. Enligt Rikshandboken för barnhälsovård visar studier att fyra till elva procent föds med ett för kort tungband, främst är det pojkar som drabbas. Om tungbandet är för kort kan rörligheten i tungans främre del minska.

Det finns tre olika symtom som uppstår om tungbandet är för kort.

  • Hos spädbarn:

Ett kort tungband kan orsaka svårigheter hos spädbarn att kunna suga mjölk från mammans bröstvårta.

– Det är det vanligaste skälet till att föräldrar kommer med sina barn till oss, säger Svante Hugosson.

  • Hos två-treåringar:

När två-treåringar kommer till kliniken där Svante Hugosson jobbar så är det på grund av uttalssvårigheter.

– Det är barn som har svårt att säga r eller s. Man anser att tungbandet håller tungan nere vilket orsakar uttalssvårigheterna.

  • Hos tonåringar:

Äldre barn som exempelvis inte kan sträcka ut tungan och slicka sig om läpparna eller känner sig begränsade när de pussas söker sig själva till vården för att få tungbandet klippt.

Orsakar kort tungband exempelvis sömnsvårigheter och kolik?

– Dessa symtom är inget skäl till att göra ingreppet. Vi tror inte på att det finns ett samband helt och hållet.

Behandling: Klippa tungbandet

Om det korta tungbandet orsakar problem kan man göra ett ingrepp som innebär att man klipper det. Det finns dock inga nationella riktlinjer för hur man ska bedöma när ett ingrepp är nödvändigt. I Rikshandboken för barnhälsovård är rådet att BVC ska remittera vidare till exempelvis Öron-näsa- och halsläkare vid misstanke om att tungbandet orsakar problem vid amning.

Innan man gör ingreppet på spädbarn som består av ett-två klipp, får de en sockerlösning som bedövar till viss del.

– Barnen skriker ju en stund, det är inte helt smärtfritt, säger Svante Hugosson.

Om man gör ingreppet på ett äldre barn så krävs narkos.

– Man söver ner barnet i 15–20 minuter, men själva klippet tar cirka tio sekunder.

De ska inte känna någon smärta efteråt.

Vilka risker finns med ingreppet?

Barnet kan blöda efter men det är inget stort problem. Och om ingreppet görs slarvligt kan det skada mynningen till spottkörtlarna under tungan. Men Svante Hugosson har inte sett att det inträffat.

Ger ingreppet effekt hos alla?

Svante Hugosson har inga siffror på hur många som är nöjda efter ingreppet. Men enligt honom hjälper inte ingreppet alla.

– Amningssvårigheterna kan kvarstå, det kan beror på att det kanske inte var själva tungbandet som var problemet.

Han menar att ingreppet har blivit en snabb lösning, men att svårigheterna kan vara mer komplicerade än så.

– Därför har barnläkare i vårt län gjort en överenskommelse om att barnet ska observeras vid amning av en kunnig sköterska på BVC eller BB innan man beslutar sig för att klippa tungbandet.

När det gäller uttalsfel hos äldre barn låter de en logoped bedöma om det är nödvändigt att klippa tungbandet.

Hur vanligt är det att klippa tungbandet?

Enligt de senaste siffror från Socialstyrelsen som DN tagit var det 3 000 barn som klippte tungbandet 2019, men det finns ett mörkertal då privata kliniker inte registrerat ingreppen.

Hos Öron-, näs- och halskliniken på USÖ får de två till fem remisser och egen vårdbegäran i veckan. Av de remisserna är det två–tre ingrepp som utförs.

– Jag tycker det är många önskemål om ingreppet för vårt län på 300 000 invånare, säger Svante Hugosson.

Enligt honom har det blivit vanligare att begära om att få tungbandet klippt.

– Jag tycker det har gått en inflation i det här ingreppet, utan att vilja underskatta de som skriver remisserna. Jag anser att det är ett hårt tryck från föräldrar att klippa tungbandet, det har gjorts till ett större problem än vad det egentligen är.

En del föräldrar skickar egen vårdbegäran om att få sitt barns tungband klippt – utan att ha låtit barnets observeras av sjuksköterska eller logoped. Föräldrar ställer också krav på vilket sätt tungbandet ska klippas, berättar han.

– Det finns en något hätsk ton bland föräldrar, vilka kräver att ingreppet ska göras och menar att det är deras barn och beslut. Det är nästan som ett kulturellt orsakat tillstånd, en trend, som jag tror att föräldragrupper på Facebook har en del i.

Han tror även att privata aktörer är drivande i frågan, som kan ta ut ersättning för varje jobb de gör.

– De ser att man kan göra ett enkelt ingrepp på många barn, det blir lönsamt helt enkelt. Men det är min åsikt.

– Jag säger inte att kort tungband inte kan vara ett problem, men jag anser att det är bättre att vara noggrann i sin bedömning – att det finns ett tydligt skäl till att göra klippet. Hur det kommer att se ut på lång sikt är svårt att säga, jag tycker dock vi måste begränsa ingreppet något.

Varför är det problematiskt att fler vill få barnens tungband klippta?

– Vi vill behandla de som vi tycker är i behov vård. Våra resurser är begränsade, vi kan inte behandla alla. Men föräldrar förstår inte det, att det är tid som vi hade kunnat använda på andra patienter.

När anses det vara nödvändigt att klippa tungbandet?

Om tungan på ett spädbarn är nedbundet och tungspetsen inte kan nå till tandraden på underkäken så kan det bli svårt för barnet att amma.

– Om en sjuksköterska bedömer att det är just tungbandet som är problemet och inte något annat i själva amningen, så litar vi på hennes expertis. Samma sak gäller om en logoped gör bedömningen att tungbandet påverkar barnets uttal.

Att amningen krånglar är en orsak till att man vill klippa tungbandet på sitt barn, finns det ingen annan metod för att komma till bukt med problemet?

– Det finns en mängd olika saker som de provar på BVC för att underlätta amningen. Be om amningsobservation och om råd, så kan en sjuksköterska göra en bedömning.

Om ens bebis har kort tungband och man väljer att inte klippa det, kan det orsaka problem i framtiden?

Enligt Svante Hugosson är det ingen risk för senare men i livet om man lämnar tungbandet orört.

– Med det sagt så är det mycket som vi gör inom sjukvården som ska hjälpa barnen här och nu. Vi kan inte dra i handbromsen och välja att inte hjälpa dem bara för att problemet inte skulle påverka dem i vuxen ålder.

”Inte pengar som driver mig”

Amelie Björlin arbetar på kliniken ”Danderyds öron-näsa-hals”, en privat klinik i Stockholm som är landstingsansluten. Enligt DN:s granskning stod kliniken för en tredjedel av de rapporterade tungbandsklippen i Sverige 2019. Amelie Björlin, som startade kliniken 2013, har klippt tungband i landstingets regi sedan 1990.

– Det här är något som ingen annan brytt sig om tidigare, det är bara jag som har engagerat mig i det.

Hon tycker att det råder en hysteri efter evidens för tungbandsklipp.

– Det är otroligt många kirurgiska åtgärder som saknar evidens, där det i stället handlar om erfarenhet. Jag som jobbar med ingreppet vet att jag hjälper mammor, jag har följt upp dem. Jag samarbetar både med barnmorskor som är amningsexperter, jag har inget att skämmas för.

Hon kan inte svara för alla privata kliniker men för henne handlar det inte om ekonomisk vinning.

– Jag har så många patienter som kommit till mig förtvivlade. Att ha ett nyfött barn kan vara jobbigt bara det – och så fungerar inte amningen. Kan man hjälpa dem är det fantastisk, det är glädjen i det som driver mig, inte pengar.

Även Amelie Björlin tror att det är Facebookgrupper som har gjort att efterfrågan efter klipp har ökat.

– De har gjort så att föräldrar har blivit medvetna om att tungbandet kan vara en förklaring på varför amningen krånglar.

Fotnot: Aftonbladet Family har sökt en Facebookgrupp för föräldrar som diskuterar tungbandsklipp, som valt att inte kommentera.


  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.