Kraftig kritik mot regionen efter inlägg om viktnedgång för gravida

Publicerad 2023-11-08

Materialet som ska användas till de som vill ta del av LEVA-metoden.

En ny metod för hälsosamma levnadsvanor för gravida har skapat en kritikstorm på Region Värmlands Instagram.

Trots det försvarar regionen budskapet.

– Jag hade hoppats på en förförståelse för att se frågan utifrån en hälso- och sjukvårdskontext, men vi hade kanske behövt vara mer tydliga kring det budskapet, säger Marja Rudenhed, biträdande verksamhetschef inom barn-, unga och familjehälsa.

Det var i måndags som Region Värmland introducerade den nya LEVA-metoden på sina sociala medier.

I en rad inlägg presenteras metoden, som beskrivs som hjälp för hälsosam viktnedgång efter förlossning med hjälp av en ”evidensbaserad kostbehandling hos dietist”.

Metoden är framförallt riktad till de kvinnor som redan under sin graviditet hade ett högt BMI – detta då Region Värmland säger sig ligga högre än riket gällande BMI vid inskrivning hos barnmorskan i samband med en graviditet.

Enligt regionen hade mer än hälften av alla gravida som skrevs in hos barnmorska 2022 övervikt eller obesitas.

Andelen med högt BMI är högre i Region Värmland än i riket. Mot den bakgrunden valde man att introducera metoden.

Reaktionerna mot erbjudandet lät dock inte vänta på sig.

Anklagas för vikthets

Under inläggen anklagas regionen för ”vikthets” och uppmanas att istället ägna sig åt ”hälsofokus istället för viktfokus”.

”Skäms”, ”är vi inte färdiga med detta?”, ”sluta skada oss”, ”ni har ju fullständigt tappat det” och ”pinsamt” är bara några av alla hundratals kommentarer som flödat in de senaste dagarna.

Marja Rudenhed, biträdande verksamhetschef inom barn-, unga och familjehälsa i Region Värmland

Marja Rudenhed är Region Värmlands biträdande verksamhetschef inom barn-, unga och familjehälsa. Hon säger till Aftonbladet att regionens budskap var att informera om den nya metoden och vad som står till buds inom hälso- och sjukvården.

– Därför använde vi oss av sociala medier som vi vet har en bra träffyta. Vår avsikt var att informera om något som vi tidigare har blivit kritiserade för att inte ha kunnat erbjuda.

Vidare förklarar hon att ämnet faller inom mödrahälsovårdens grunduppdrag, som innebär att identifiera potentiella risker för ohälsa för mammor. Bland annat genom samtal om levnadsvanor.

– Vi har under en längre tid identifierat gravida med en ohälsosam övervikt men har inte haft något att erbjuda den målgruppen, vilket vi tidigare har fått kritik för. Nu är vi glada att kunna erbjuda insatser riktat till dem som så önskar.

I Region Värmland har fler gravida ohälsosamt högt BMI än i riket i övrigt. BMI-värdet har fått kritik för att vara för trubbigt, då ett högt värde inte behöver bero på fetma – det kan också bero på att man har mycket muskler.

”Finns inget rätt eller fel”

Gällande påståendet i kommentarerna på Instagram, att informationen gör att fokus hamnar på vikt istället för hälsa säger Marja Rudenhed att sjukvården varken har intresse eller uppdrag att tycka något om vikt i största allmänhet.

– Det vi däremot har i uppdrag är att förebygga risk för sjukdom och där vet vi att en ohälsosam övervikt hänger ihop med en rad allvarliga sjukdomar både för den gravida men också för barnet.

Att inläggen skulle väcka så pass starka reaktioner var inget som regionen förväntat sig.

Ni återger statistik som visar att BMI:et hos de som skrivs in hos era barnmorskor är högre än i riket. Flera är kritiska mot att ni använt er av just BMI, som är ett kritiserat mätinstrument.

– Det är mot den bakgrunden vi gör den här satsningen då vi ser att utvecklingen i vår region går åt fel håll. Vi är medvetna om att BMI är ett trubbigt instrument, men det är det vi har tillgängligt.

LEVA.metoden beskrivs som ”hälsosam viktnedgång” efter förlossning, och sker med hjälp av en ”evidensbaserad kostbehandling hos dietist”.

Hur ser du på den här kampanjen nu i efterhand, hade ni kunnat ändra något i exempelvis er tonalitet för att kanske inte väcka de här reaktionerna?

– Jag tänker att det inte finns något rätt eller fel utan att det är i betraktarens ögon. Jag tycker inte att vi har publicerat några oanständiga inlägg. Däremot har vi fått oanständiga kommentarer mot vår personal som inte är acceptabelt. Vi har därför valt att plocka bort dessa så enskilda medarbetare som verkställer våra beslut inte ska behöva bli drabbade personligen.

”Tycker det är sorgligt”

Tanken från början var att under en veckas tid kontinuerligt publicera inlägg om LEVA-metoden på regionens Instagram. Men efter kritikstormen i kommentarsfälten har detta stoppats i förtid.

– Jag kan förstå att det kan anses provokativt att vi fortsatte att publicera inläggen under tre dagar. Nu har vi avslutat det mot bakgrund av det som har hänt. Både på grund av motståndet men också på grund av det obehag det kan medföra får våra medarbetare.

Har era medarbetare upplevt regelrätta hot?

– Jag vill inte kommentera det men vi tar helt enkelt bort den typ av kommentarer som blir personangrepp.

Samtidigt har erbjudandet även fått många positiva kommentarer.

– Men dessa har främst kommit i enskilda meddelanden. Min känsla är att den här målgruppen inte riktigt får någon plats i kommentarsfälten, vilket jag tycker är sorgligt, säger Marja Rudenhed.

Efter den massiva kritiken bemötte regionen själva kritiken i ett inlägg.