Gravid

presenteras av

Sjukhusen: Så klarar vi av förlossningsvården under pandemin

”Är inte en önskvärd situation”

Hur har förlossningsvården fungerat under de senaste månaderna?

Här ger fyra sjukhus sin bild av situationen.

I artikelserien ”Så är det att föda under pandemin” berättar föräldrar om hur det har varit att få barn under våren som gått. För vissa har läget inte känts av alls medan andra vittnar om att det varit tufft.

Här kommenterar fyra sjukhus situationen.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Verksamhetscheferna Nils Crona och Pia Pauli svarar på Aftonbladet Familys frågor.

Hur har förlossningsvården fortlöpt under pandemin? Är det mer pressat läge än vanligt? Finns det några svårigheter?

– Hela sjukvården befinner sig just nu i en exceptionell tid. Vi har fortfarande att förhålla oss till en pandemi, som de senaste månaderna har drabbat ett stort antal människor inklusive våra gravida kvinnor. Den situation vår verksamhet och hela sjukvården nu befinner sig i är inte en önskvärd situation, vi ser under normala omständigheter gärna att partnern är med i alla delar av en graviditet och vid födelsen och eftervård.

Vissa vittnar om att det varit ont om personal när de fått föda. Har ni haft personalbrist?

– Det är klart att vi inom förlossningen också har märkt av pandemin, det vill säga att medarbetare har varit sjukskrivna om de känt av symptom, eller att de vabbat och så vidare. Och vi har, precis som inom hela sjukvården, brist på medarbetare inom vissa yrkesområden, men generellt har vi löst bemanning bra utifrån de förutsättningar som råder.

Hur tycker de gravida patienterna att det har varit med restriktionerna? Har ni några planer på att lätta på restriktioner än, vilka och när i så fall? 

– I de allra flesta fall finns förståelse och uppskattning för vårt sätt att arbeta bland våra födande patienter. Och det är just den födande kvinnan som är den patienten som vi måste ta hänsyn till i första hand. Som ansvariga för våra patienters säkerhet och vår personals arbetsmiljö kommer vi att erbjuda partnernärvaro på BB så snart pandemin är över.

Södersjukhuset

Sebastian Brusell Gidlöf, tf verksamhetsområdesschef Kvinnokliniken svarar på Aftonbladet Familys frågor.

Hur har förlossningsvården fortlöpt under pandemin? Är det mer pressat läge än vanligt? Finns det några svårigheter?

– Vid Södersjukhuset etablerade vi tidigt ett separat spår för kvinnor med misstänkt eller verifierad covid-19-infektion. På så vis kunde vi erbjuda förvård, förlossningsvård och eftervård i separata lokaler med nära anslutning till den vanliga förlossningsavdelningen. Så förlossningsvården har fungerat bra, givet dessa nya omständigheter. Däremot har det så klart känts svårt att anhöriga med misstänkt covid-19-smitta inte kunnat vara med under sina närståendes förlossningar. Sett till antalet födslar har vi inte haft en stor variation jämfört med motsvarande period tidigare år.

Vissa vittnar om att det varit ont om personal när de fått föda. Har ni haft personalbrist?

– Vi har inte haft brist på personal på förlossningsavdelningen.

Hur tycker de gravida patienterna att det har varit med restriktionerna? Har ni några planer på att lätta på restriktioner än, vilka och när i så fall?

– Vår uppfattning är att majoriteten av våra patienter har haft stort förståelse för de förändringar som vi behövt införa som en följd av covid-19-pandemin. Vi följer aktivt rekommendationer från Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten och planerar vårt arbetssätt utifrån uppdateringar därifrån.

Danderyds sjukhus

Maria Persson, verksamhetschef för Kvinnokliniken svarar på Aftonbladet Familys frågor.

Hur har förlossningsvården fortlöpt under pandemin?

– Förlossningsvården har också påverkats av coronapandemin. Fler medarbetare än vanligt har varit sjuka och belastningen har därför ökat. Att ta hand om patienter som är sjuka i covid-19 eller misstänkt smittade ställer betydligt större krav på vården och medarbetarna. Oron för att det skall finnas tillräckligt med skyddsutrustning har funnits men vi har alltid haft en god tillgång till skyddsutrustning. Våra medarbetare har också oroat sig för att bli smittade. Att arbeta i full skyddsutrustning är dessutom väldigt krävande. Den födande kvinnan och hennes partner har också varit oroliga för att partnern av någon anledning inte skulle kunna vara med under förlossningen eller stanna kvar på BB. Till en början var det en ökad andel partners som fick gå hem på grund av besöksförbudet. Nu är det fler partners som kan stanna kvar.

– Andelen kvinnor som går hem tidigare från BB har ökat jämfört med innan pandemin. En frisk mamma som har haft en normal förlossning med ett friskt barn, kan gå hem efter sex timmar. Innan hemgång behöver barnet undersökas av barnläkare och mamman bokas in på ett återbesök. Antalet återbesöksmottagningar har därför ökat.

– Vi är glada för att vi inte har behövt ställa in några planerade kejsarsnitt under pandemin.

Är det mer pressat läge än vanligt? Finns det några svårigheter?

– Ja, läget är mer pressat bland annat av de orsaker som beskrivs ovan. Vi har dessutom gjort flera åtgärder för att anpassa avdelningar till den vård som covid-19 kräver vilket också har varit en stor belastning.

Vissa vittnar om att det varit ont om personal när de fått föda. Har ni haft personalbrist?

– Vi har haft en normalbemanning men när det blir ett ökat tryck på avdelningen ökar belastningen på all personal vilket har skett vid ett par tillfällen men i övrigt har bemanningen varit god under pandemin.

Hur tycker de gravida patienterna att det har varit med restriktionerna? Har ni några planer på att lätta på restriktioner än, vilka och när i så fall?

– Vi har inte haft några direkta restriktioner förutom att medföljande partner måste vara symtomfri. På grund av besöksförbudet på sjukhuset var en del partners tvungna att gå hem lite tidigare än vanligt.

– Vi följer de riktlinjer vi får från RSSL (regional särskild sjukvårdsledning) i Region Stockholm. Än så länge är det fortfarande besöksförbud på sjukhuset och partnern är välkommen när hen är symtomfri.

Karolinska sjukhuset

Clara Brandkvist, tf verksamhetschef ME Graviditet och Förlossning, samt specialistläkare inom Obstetrik och Gynekologi, svarar på Aftonbladet Familys frågor.

Hur har förlossningsvården fortlöpt under pandemin? Är det mer pressat läge än vanligt? Finns det några svårigheter?

– Förlossningsvården har rullat på i stort sett som vanligt under pandemin. Pandemin har naturligtvis lett till en ökad oro hos våra blivande föräldrar men när de väl är på plats så brukar det mesta av oron lugna sig.

– Initialt var det, precis som i hela samhället och hela sjukvården, mycket oro kring hur stor spridningen skulle bli, hur man som personal ska kunna skydda sig själv och sin familj och hur covidsjuka patienter ska behandlas. De första par veckorna när allmän spridning i Sverige var ett faktum under mars månad så fick vi alla jobba mycket med att skapa och lära oss nya rutiner, arbetssätt och riktlinjer kring skyddsutrustning och behandling som kunde ändras nästan dagligen. Då hade vi fortfarande bara någon enstaka covidpositiv patient men det var en tung period för personalen som fick många mejl och mycket ny information att ta till sig utöver det vanliga arbetet. Vi hade frekventa möten med personalen för att informera om allt nytt. Under april och maj har vi fortsatt ha patienter med covid-19 men nu är personalen vana att hantera skyddsutrustning och vet hur de ska behandla sjukdomen vilket gör att det inte längre upplevs som en särskild stressfaktor hos majoriteten av personalen.

Vissa vittnar om att det varit ont om personal när de fått föda. Har ni haft personalbrist?

– Precis som i resten av samhället så har vår personal också varit sjuka i större utsträckning än en normal vår. Det har delvis rört sig om personal som har haft covid-19 och där några har varit sjukskrivna i många veckor. Den ökade sjukskrivningen har också berott på en mycket lägre tröskel för att vara hemma vid minsta symtom och att man ska fortsätta vara hemma tills man har varit symtomfri i minst två dygn om det var symtom på övre luftvägsinfektion eller bekräftat covid-19. För att täcka upp har personalen fått jobba övertid och ta extra arbetspass med kortvarsel. Semestrar, utbildningar, forskningstid och andra planerade ledigheter har till stor del ställts in under våren för att alla ska kunna hjälpa till att ta hand om patienterna. På Karolinskas förlossningsavdelningar har vi tack vara engagerad och mycket hjälpvilliga kollegor kunnat hålla alla våra vårdplatser öppna och bemannade. Förlossningar går aldrig att planera in exakt tidsmässigt och därför blir det alltid en variation där det vissa dagar eller vissa timmar kan vara väldigt många som föder samtidigt och andra stunder kan det vara ovanligt lugnt. Det leder till att det ibland blir en tillfällig brist på personal relaterat till antalet födande även när vi har full bemanning på plats. Dessa variationer med toppar och dalar har vi året runt men i maj 2020 har det fötts fler barn på Karolinska än någon annan månad på många år varför topparna i arbetsbelastning har varit fler. Detta har primärt varit på grund av antalet barn som har fötts och inte relaterat till covid-19.

Hur tycker de gravida patienterna att det har varit med de nya restriktionerna? 

– Karolinska har haft och fortsätter ha besöksförbud vilket på förlossningsavdelningarna innebär att gravida som kommer på mottagningsbesök eller som ligger inne på sjukhus innan förlossning inte får partner eller annan anhörig på plats. Under förlossningen och fram tills den nyblivna familjen åker hem så är partner eller en annan anhörig välkommen att vara med men måste då vara kvar på avdelningen hela tiden.

Detta är så klart en omställning för alla och särskilt tufft för de som är inlagda en längre tid före förlossningen. Samtidigt så har så gott som alla varit väldigt förstående till dessa striktare regler och accepterat det utan protester. Många nyblivna familjer har även tackat oss då de har fått njuta av en mer ostörd första tid med det nya barnet utan att själva behöva säga nej till släktingar som är ivriga på att få träffa den nya familjemedlemmen. Under våren har vi också sett en ökning av antalet familjer som valt att åka hem inom ett dygn av en okomplicerad förlossning. Många familjer har valt att fortsätta ha liknande begränsningar även när de kommer hem och väntar flera veckor innan mor- och farföräldrar och andra släktingar och vänner får komma och träffa den nyfödda. Vi har noterat en trend där amningen kommer igång bättre och barnen går upp i vikt snabbare vilket vi tror hänger ihop med att familjen åker hem tidigare och inte tar emot besök hemma så att de kan helt låta den nyfödda styra dygnsrytmen och måltider istället för att man till exempel försöker anpassa amningstid till strax före och efter familjen får besök.

Har ni några planer på att lätta på restriktioner än, vilka och när i så fall? –

– Besöksförbudet kommer att kvarstå så länge det är nödvändigt. Vi diskuterar att därefter inte återgå till de besöksregler vi haft tidigare utan hitta någon mellanvariant då både personal och patienter har upplevt flera fördelar med besöksförbudet.


  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.

MER OM FAMILY

Nu får partnern följa med till BB igen – i hela landet

Studie: Gravida är extra utsatta i pandemin

43 frågor och svar om graviditet och covid-19

”Vill inte vara utan min partner en enda minut när jag ska föda”

Är det ens någon mening att skaffa barn i Sverige?

Regionen om ryktena: Din friska partner portas inte från förlossningen

Beskedet: Gravida bör inte jobba nära covid-patienter

Gravida: Så mår vi i pandemin

Amanda, 31, testades positivt för covid-19 under förlossningen

De nekades kejsarsnitt på grund av corona: ”Sa att det är en riktlinje”

Aylin, 32, födde barn – sjuk i covid-19 och lunginflammation: ”Känns som jag fått en andra chans”

CAMPIONI: Skärpning, Sverige, gravida kvinnor är viktiga

48 personer om att föda under pandemin: ”Hoppas ingen annan behöver utsättas för detta trauma”

Barn föddes med covid-19 – smittades i magen

Samuel är rädd att smitta sin höggravida sambo: Varför får partners ingen ersättning?

Tove, 31, nekades kejsarsnitt – Henry dog fem dagar gammal

Gravida tvingas åka 40 mil för rutinultraljud: ”Vi orkar inte mer”

Överläkaren: Så vanligt är det att barn dör under förlossningen

Asha, 23, var nära att dö efter förlossningen – smärtan togs inte på allvar

Tatjana födde tvillingar – när hon var sjuk i covid-19

Saras bebis dog: ”Barnet skulle levt om de undersökt mig ordentligt”

Ny studie: Förlossningar kan sättas i gång hemma

Emelie förlorade sitt barn i vecka 36 – dagar efter babyshowern

Sonia har förlorat två barn – kritiserar vården: Skrek och grät