Så många elever känner sig ensamma i skolan

Friends rapport visar hur svenska elever har det i skolan

Ensamhet är vargdagen för många svenska skolelever. Det visar en ny rapport från organisationen Friends där barn och unga vittnar om deras situation.

– Vi ser tydligt att gruppen ensamma elever är utsatta på flera fronter. De är inte bara utanför, utan också oftare illa behandlade och otrygga, säger Frida Warg vid organisationen.

Friends har släppt sin årliga rapport där undersöker tryggheten på skolor runt om i Sverige. Tusentals barn och unga svarat på frågor om hur de har det i skolan och vad som sker på rasten, i klassrummet och på nätet.

Många vittnar om en trygg skola där det både finns kompisar att leka med och vuxna att lita på. Men årets rapport visar också att nästan var fjärde elev känner sig ensam i skolan. Dessa elever är dessutom i mycket högre grad utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet samt känner ett lågt förtroende för vuxenvärlden – de känner att de inte har någon att vända sig till om de blir illa behandlade.

”(...) Ibland känns det som att jag är ett spöke i och utanför skolan. Jag säger till fröknarna men det känns som att de inte bryr sig om precis mig när jag känner mig ensam, eller om någon har sagt eller gjort något”, är vittnesmålet från en elev i årskurs tre-sex.

– Vi ser tydligt att gruppen ensamma elever är utsatta på flera fronter. De är inte bara utanför, utan också oftare illa behandlade och otrygga. Att de dessutom har lågt förtroende för vuxenvärlden gör att det är svårt att bryta mönstret. Ingen, varken vuxen eller barn, väljer att känna sig ensam, säger Frida Warg, utvecklingsledare på stiftelsen Friends, i ett pressmeddelande.

Dessutom vittnar många elever i rapporten om en normalisering av kränkande jargong och språkbruk.

– Det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning och vara goda förebilder för barn och unga. Vi på Friends vet att det går att stoppa mobbning, men det krävs ett långsiktigt, förebyggande och främjande engagemang från hela samhället. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Frida Warg.

Friendsrapporten 2019 visar hur svenska elever har det.
Friendsrapporten 2019 visar hur svenska elever har det.

Resultatet i korthet

 • 23 procent av eleverna i årskurs 3-9 känner sig alltid/ofta eller ibland ensamma i skolan
 • 21 procent av de ensamma eleverna i årskurs 6-9 känner inte att det finns personal på skolan att prata med och få hjälp av om de skulle bli illa behandlade/kränkta
 • 29 procent av eleverna i åk 3-6 har blivit utsatta för kränkningar av annan elev, 24 procent i årskurs 6-9
 • 22 procent av eleverna i årskurs 6-9 som blivit utsatta för mobbning eller kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon, vare sig jämnårig eller någon vuxen i barnets närhet
 • Trakasserier utifrån etnisk tillhörighet är vanligaste formen av trakasserier mellan elever i årskurs 3-9
 • Skolan otryggaste platser är: Toaletter, omklädningsrum, skolgård (årskurs 3-6) Toaletter, omklädningsrum, korridor (årskurs 6-9).

Fakta: Om ditt barn blir utsatt för mobbning

 • Prata med ditt barn om det som händer
 • Prata med ansvarig klasslärare eller mentor
 • Kontakta rektor eller huvudman för skolan
 • På kommunala skolor ska du ta kontakt med utbildningsförvaltningen
 • För privata skolor gäller istället skolans styrelse
 • Om du inte känner att skolan gör tillräckligt kan du kontakta Barn- och elevombudet, BEO (hit kan du även vända dig i ett tidigare skede)

Tips: Dokumentera allt som händer. För dagbok med tid, plats och inblandade för allt ditt barn utsätts för och annat som sker på skolan. Dokumentera även möten med skolan och spara alla mejl. Blir det en utredning är dessa uppgifter viktiga.

Källa: Doktorn.com

Fakta: Friendsrapporten 2019

Totalt har 23 171 barn och unga svarat på frågor om förekomsten av mobbning och kränkningar. Undersökningen pågick under 1 augusti 2018 till 1 juni 2019. Det är 9 259 elever i årskurs F-3, 7 191 elever i årskurs 3-6 och 6 721 elever i årskurs 6-9 som har deltagit. Personalenkäten har besvarats av 2 545 anställda. Av dessa är 1 801 pedagoger, 86 skolledare, 337 annan skolpersonal och 321 fritidspersonal.

Publisert:

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.