Spädbarn

presenteras av

Experten varnar för gåstolar till bebisar

Varnar även för babysittern ”Uppmuntrar fel rörelsemönster”

Några vanliga bebisredskap hämmar barnens motoriska utveckling och muskulaturen av kroppens baksida, enligt experten Mats Niklasson.

– Gåstolen har absolut inget värde, så jag skulle säga kasta den, säger han.

Hälsostiftelsen ”Health and Kidsafe” i Australien driver en kampanj där man varnar föräldrar för två vanliga redskap för bebisar – gåstolen och hoppgungan. Enligt varningen ska de hämma bebisars naturliga motoriska utveckling – deras rörelsemönster och rörelseförmåga. Det innebär att det bland annat tar längre tid för dem att nå vissa milstolpar som att krypa och gå. Dessutom kan redskapen orsaka fallskador.

Mats Niklasson är filosofie licentiat i psykologi och driver Vestibularis, centrum för sensomotorisk forskning. Enligt honom är gåstolen ett onödigt redskap.

– Den hämmar barnets utveckling då barnet ännu inte har utvecklat den naturliga förmågan att gå. Barn behöver genom ålning och krypning lära sig att balansera sin kropp, de gör de inte alls i gåstolen, säger han och fortsätter:

– Enligt en traditionell teori kring barnens utveckling så går de när de är mogna för det.

Han skulle avråda föräldrar helt från att använda gåstol – och vara med barnen på golvet istället.

– Den har absolut inget värde, så jag skulle säga kasta den.

Mats Niklasson är inte lika kritisk mot hoppgungan. Den kan snarare vara positiv för vestibulära systemet, balansorganet som upprätthåller balans, hållning och kroppens orientering i rummet. Bara man inte sätter sitt barn i en hoppgunga för tidigt.

– Det som gäller är att barnen är stabila är ryggen och i nacken så att de inte hänger i selen utan kan sträcka på sig. Man kan sänka hoppgungan något så att de når ned med hela foten till marken och inte bara tårna. För då blir det avtrycket likt de som de kommer göra när de ska börja gå.

Uppmanar föräldrar att skippa gåstol för bebisar.
Uppmanar föräldrar att skippa gåstol för bebisar.

Varnar även för babysittern

Det är inte första gången som man varnar för denna typ av redskap. Mats Niklasson har tidigare varnat för både gåstol och så kallade babysitters som han menar går ut över bebisens utveckling av nackstabiliteten och muskulaturen av kroppens baksida.

– Den normala utvecklingen för barn är att man får nackstabilitet, att man ligger på mage och lyfter huvudet uppåt och att man därifrån utvecklar den grundläggande motoriska funktionen. Det startar med nackstabilitet i mag- och ryggläge. Båda de behövs för att barnet ska kunna rulla runt. I magläge behövs funktionen för att barnet så småningom ska kunna börja lätta på benen och då också börja göra rörelser så att de så småningom ska börja åla, därifrån kommer sedan krypningen.

”Använd den – men i korta stunder”

Hans kritik mot babysittern handlar om att barnet sitter i ett böjd position och därmed inte tillåter barnet att arbeta mot gravitationen – något som är grundläggande för att barnet ska utveckla sina rörelser och förhoppningsvis lära sig gå vid ett års ålder.

– Är det så att barnet inte riktigt klarar av gå så kan man tänka sig att en fortsättning kan bli tal och språksvårigheter för att kroppen kanske inte klarar av att både hantera motoriken och utveckla talet. Det som verkar vara ett faktum i samhället i dag är att det är allt fler barn som har artikulerings- och talproblem. Det kan mycket väl ha att göra med att man inte utvecklat de motoriska färdigheterna.

Enligt honom kan man dock använda babysitter – bara det är i korta stunder.

– Men de uppmuntrar fel rörelsemönster. Bebisen ska primärt dra huvudet åt andra hållet, i en babysitter åker hakan ned mot bröstet. För att utveckla rörelsemönstret är det baksidans muskulatur som behöver sträckas, då är det bättre om föräldrar är med barnen på golvet och leker med dem så att barnen stimuleras till en bra nackstabilitet i magläge.

Föräldrar bör bli bättre upplysta

En bra nack- och bålstabilitet gör även att risken för att de ska falla och slå sig är mindre.

– Först kan barnen sitta med stöd, sedan lär de sig sitta utan. I sittande lär de sig att ta emot sig när de faller. Förmågan att hantera kroppen i stående börjar i sittande men det utgår från nackstabiliteten och balanssystemet. Om barn hålls väldigt passiva och sitter i babysittern och inte på golvet så mycket så minskar möjligheten att utveckla en bra nackstabilitet.

Han tycker att det behövs en konsensus inom barnvården angående den motoriska utvecklingen, då alla föräldrar kanske inte är upplysta om exempelvis olika redskaps påverkan.

– Föräldrar bör bli upplysta och få lära sig hur man kan uppmuntra sitt barns motoriska utveckling.

Fakta: Tips till föräldrar under barnets första år

Kontakten mellan förälder och barn är vikigt, att föräldrar är med sina barn under den motoriska utvecklingen.

– Det är viktigt att tänka på att det här första året inte är en transportsträcka, det här året är fyllt av intensivt arbete som ska lägga grund för resten av livet. Den här tiden kan barnet inte sitta bort.

Var med barnet på golvet.

– Föräldrar behöver vara medvetna om vikten av att barnen lär sig rulla, åla och krypa innan de börjar gå. Jag ser de här grundfunktionerna som bärande bjälkar i ett hus.

Var uppmärksam på den motoriska utvecklingen och gör det tillsammans med ditt barn.

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.