Gravid

presenteras av

Studie: Gravida är extra utsatta i pandemin

Tänker mer på coronaviruset än 70-plussare.

En ny svensk studie visar att gravida och deras partners är särskilt utsatta av coronasituationen.

– De tänker mer på coronaviruset och dess konsekvenser än 70-plussare, säger forskaren Elin Naurin.

Redan hösten förra året startade statsvetaren Elin Naurin ett forskningsprojekt tillsammans med barnmorskor och förlossningsläkare vid Göteborg universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset med syftet att undersöka hur synen på samhället förändras när man är gravid. Där och då visste man inte att studien skulle resultera i att handla om hur gravida påverkas av pandemin, något som presenteras nu. Över 7 000 personer, gravida, nyförlösta och partners, har deltagit i studien, som publicerats på European Journal of Public Health.

– Det vi sett är att gravida kvinnor har ökad oro över sin egen hälsa under pandemin – men också en oro över sitt barn och partners hälsa. Även partnern känner en ökad oro, även om den inte är lika stor som hos den gravida.

Tillsammans med SOM-institutet har forskargruppen också genomfört en undersökning av ett representativt urval av svenskarna, för att jämföra hur gravida och partners skiljer sig från andra grupper när det gäller: hur ofta man tänker på viruset och dess konsekvenser, hur påverkad man är samt om man är är orolig.  Det man kan slå fast är att gravida och deras partners är särskilt utsatta.

– De tänker mer på coronaviruset och dess konsekvenser än 70-plussare som enligt Folkhälsomyndigheten är en riskgrupp.

De som är gravida och nyförlösta oroar sig även lika mycket för coronavirurset som 70-plussare gör och gravida upplever sig lika påverkade som kvinnor som är 70 plus.

– Både gravida och partners är oroliga för att man ska få symtom, partners är rädda att de inte får vara med på förlossningen.

Elin Naurin.
Elin Naurin.

”Förstföderskor mer utsatta”

En annan oro som både gravida och partners uttryckt är att partnern inte är inkluderad i graviditeten i och med de rådande restriktionerna inom vården, de går miste om stöd. Särskilt förstföderskor är påverkade.

– De är mindre nöjda. Förstföderskor verkar vara mer utsatta även om alla förstås är det.

Förtroendet för vården är dock fortfarande förhållandevis stabilt bland gravida och partners  Det är endast nöjdheten gällande BB som sjunkit, Elin Naurin framförhåller att detta gäller i Västra Götaland där de tillfrågade bor.

– Det är en forskningsstudie som fortfarande pågår. Men några av de saker som vi sett som gör att gruppen är mindre nöjda med BB är att partnern inte får vara med, att man upplever sig som lämnad och att personalen inte har tid för en då de är stressade samt att man känner sig isolerad.


  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.