Bris alarmerande rapport: Barn får inte det stöd de behöver

Barn som söker hjälp har ökat de senaste åren

För några veckor sedan släpptes den senaste rapporten från Bris.

Och den talar sitt tydliga språk – antalet barn som söker hjälp för att de mår dåligt eller far illa har ökat de senaste åren. Många barn vittnar också om att det inte får det stöd de behöver eller vill ha från vuxna i samhället.

– Det är viktigt att vi vuxna visar att vi finns och att vi ställer upp. Och att vi alla tar ett större ansvar och gör en orosanmälan om vi tror att ett barn far illa, säger Paulina Gunnardo, som är beteendevetare och föreläser om barns utveckling, barns rättigheter och föräldraskap.

Rapporten bygger på de tre senaste årens, 2016–2018, dokumentation av barns drygt 77 500 kontakter till Bris stödverksamhet. Det vanligaste ämnet har genomgående varit psykisk ohälsa, men många samtal handlar också om våld, övergrepp och kränkningar, och om barnets vardag i familjen och skolan. Rapporten visar också på tilltagande brister i samhällets stöd till barnen. Barn som söker stöd kopplat till samhällets stödinstanser som exempelvis socialtjänst, elevhälsa eller BUP har, enligt rapporten, ökat med 36 procent under 2016-2018. Många av dessa barnen vittnar om otillgänglighet, att de upplever att de inte får den hjälp de behöver eller över att de är oroliga över vad som ska hända om de vänder sig till exempel socialtjänsten eller BUP.

Bris: Fler barn hör av sig

– Siffrorna i BRIS rapport är alarmerande. De visar att allt fler barn hör av sig om att de inte känner sig delaktiga, de upplever att de inte får tillräckligt med information om vad som händer och att de inte får komma till tals. Det här kan leda till att barn upplever att de tappar kontrollen över sin situation och att de förlorar förtroendet för vuxenvärlden, säger Paulina Gunnardo, beteendevetare som föreläser och utbildar om barns rättigheter och föräldraskap.

”Siffrorna i BRIS rapport är alarmerande”, säger Paulina Gunnardo, beteendevetare.
”Siffrorna i BRIS rapport är alarmerande”, säger Paulina Gunnardo, beteendevetare.

Barnkonventionen blir lag

Den 1 januari blir Barnkonventionen lag i Sverige – något som kommer att öka ansvaret på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare, att tillämpa rättigheterna.

– Sverige ska egentligen redan följa barnkonventionen, men trots det har barns rättigheter inte alltid respekterats. Det har blivit en krock mellan lag och konvention. Att den nu blir lag kommer att göra den än mer förpliktigande. Myndigheter kommer få ett större ansvar att följa konventionen. På sikt tror jag att vi kommer att se en stor skillnad, säger Paulina Gunnardo och fortsätter:

– Att påverka och förändra så att samhällets stödinsatser fungerar bättre för barn är nödvändigt men det kommer att ta tid. Det gör det än viktigare att som vuxen påminna sig om att verkligen se och lyssna på barnen och låta dom komma till tals.

Vad kan man göra?

En aspekt som är viktigt att tänka på är, enligt Paulina Gunnardo, att som vuxen vara mer närvarande i barns liv och att våga säga ifrån och anmäla om man misstänker att ett barn far illa.

– Det finns undersökningar som visar att personer som har anmälningsplikt, till exempel inom vården, inte alltid anmäler i den utsträckning som man känner oro. Därför är det extra viktigt att även personer utan anmälningsplikt är vaksamma och ser barnen som far illa. Om man som privatperson misstänker att ett barn har behov av hjälp så bör man engagera sig och lämna orosanmälan till socialtjänsten om man tror att det finns anledning till det.

Hur vet man om ett barn far illa, finns det några tecken man bör hålla utkik efter?

– Att ett barn far illa kan ta sig många olika uttryck. Jag brukar dela in tecken på att barn behöver hjälp i tre olika grupper, fysiska, beteendemässiga och signaler i barnets omgivning. Det kan handla om att ett barn plötsligt ändrar sitt beteende eller visar mer långvariga symptom på att må psykiskt dåligt. Det kan handla om oro eller att barnet har koncentrationssvårigheter, kommer till skolan med blåmärken eller bär en sommarjacka på vintern. Allt detta kan vara tecken på att allt inte står rätt till. Ta alla tecken på att ett barn far illa på allvar och kontakta socialtjänsten så att de får göra en bedömning.

Vad ska man göra då?

– Försök att prata med barnet, om barnet inte vill prata så tvinga det inte men visa gärna att du finns där för barnet om och när det känner sig redo för ett samtal.

När bör man anmäla?

– Om man känner sig orolig för barnet. Man behöver inte veta att något är fel utan man kan alltid ringa till Socialtjänsten och rådfråga och som privatperson går det bra att anmäla anonymt.


  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Vill du få ännu fler artiklar och erbjudanden från Aftonbladet Family? Klicka här för att prenumerera på vårt nyhetsbrev med artiklar, poddar och mycket mer!

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.