Barnmorskan Åsa hittade gömda nappar på BB: ”Vi måste prata om det här”

Napp till nyfödd – så ska du tänka

Uppdaterad 2022-02-24 | Publicerad 2022-02-05

Nappen är en källa till åsikter.

Men kanske allra mest en tröst för barnen.

När barnmorskan Åsa Hermansson märkte att föräldrar gav nappar till sina bebisar i smyg bestämde hon sig för att ta reda på om amning verkligen störs av nappen.

På 90-talet infördes ”amningsvänliga” sjukhus i Sverige som innebar att sjukhuspersonalen jobbade utifrån tio steg mot lyckad amning. Ett av stegen var att ”inte ge nyfödda ammande barn tröstnapp”. Napparna togs bort från BB och föräldrar fick uppmaningen om att inte använda napp den första tiden. Det fanns nämligen en uppfattning om att nyfödda blev ”tuttförvirrade” om de sög på napp de första veckorna, vilket skulle påverka amningen negativt.

– Det var vi i vården skolade i, att man inte fick ha nappar på BB för då fick man inte kalla sig för ett amningsvänligt sjukhus, säger Åsa Hermansson, barnmorska på förlossningen och BB vid Linköpings universitetssjukhus.

Men sedan kom det forskningsrön och studier som visade att nappar inte var så dåliga som man trott, att det fanns positiva sidor med nappanvändning.

– I början på 2000-talet kom det fram att om barnet använde napp när de skulle somna så kunde det förebygga plötslig spädbarnsdöd.

Det är de forskningsresultaten som ledde till att Socialstyrelsen ändrade amningsråden 2014. I stället skulle nu sjukvårdspersonalen ” informera mammor att de kan undvika att ge napp vid amningsproblem under de två första levnadsveckorna för att underlätta amningen”. Även WHO införde samma rekommendation. De nya mindre stränga nappråden har kritiserats av representanter från barnmorskeförbundet och barnläkarföreningen på grund av oro för att det ska försvåra amningen.

– Det finns observationsstudier som visat samband mellan nappanvändning och mindre amning. Men sådana studier visar ingen orsak till varför det ser ut så. Är det nappen i sig som är boven eller är det i själva verket mamman som inte vill amma?

I sin studie kunde inte Åsa Hermansson se något negativt samband mellan tidig nappanvändning och amning.
I sin studie kunde inte Åsa Hermansson se något negativt samband mellan tidig nappanvändning och amning.

”Hittade undangömda nappar”

I samma veva som Socialstyrelsen uppdaterade sina amningsråd påbörjade Åsa Hermansson, tillsammans med sin handledare, en studie om nappanvändning och amning. Hon hade märkt att de tidigare stränga nappråden satt sina spår – föräldrar gav napp till sina barn i smyg, något även Mama skrivit om.

– Jag hittade nappar som var undangömda. Det som var frustrerade var att föräldrar inte ville säga att de använde napp från början, det var först när man frågade dem som de berättade. Det gör att det inte blir någon bra kommunikation, och att vi inte kan diskutera hur de ska tänka.

I studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Women birth, ingick 209 förstföderskor. De delades in i två grupper. Den ena gruppen skulle använda napp och den andra gruppen skulle försöka undvika napp i 14 dagar. Åsa Hermansson följde sedan upp mammorna efter tre veckor, två månader och sex månader. Mammorna fick svara på stående frågor om amning och nappanvändning. Syftet var att se om det skulle vara någon skillnad i antal som ammade vid sex månaders ålder, beroende på om de använt napp tidigt eller inte.

– Det blev inte någon skillnad i grupperna. När jag analyserade gruppernas svar fick jag inte fram något negativt samband mellan tidig nappanvändning och hur länge de ammade.

Det fanns heller inte någon skillnad i amningsfrekvens eller amningsproblem mellan de två olika grupperna.

Åsa Hermansson kunde dessutom se att det var mammors intention med amningen, om de vill amma länge eller inte, som styr hur länge de ammar – det är inte nappen i sig som påverkar.

– Däremot såg jag att ett starkt samband mellan att använda napp vid två månaders ålder och att sluta amma innan sex månader.

Napp till nyfödd, hur ska man tänka?

Åsa Hermansson
Åsa Hermansson

Det är okej att ge napp till en nyfödd, så länge man kommit underfund med amningen och fått igång mjölkproduktionen – vilket sker när barnet suger.

– Det finns en liten risk att stoppa in en napp när barnet behöver suga de första dagarna för att föräldrarna inte lärt sig tolka barnets signaler om när det behöver komma till bröstet. Nappen ska användas när det inte finns något alternativ till att använda bröstet, om mamman exempelvis behöver en paus.

– Sedan är barnen ganska smarta. De flesta barnen skiljer ganska snabbt på bröst och napp, de tillfredställer olika behov. Det märker även föräldrarna, att det går inte att ersätta bröstet med nappen. Dock finns det de som tror att barnet får fel sugteknik om de använder napp, vilket det inte finns evidens för.

Vissa barn har ett starkt sugbehov men gillar inte att använda napp. Då får man hitta ett annan substitut som snuttefilt eller liknande.

– Tittar man i övriga världen så suger barnen på fingrar eller snuttefiltar. Napp är en kulturell företeelse.

Det är viktigt att de som jobbar inom vården har en bra kommunikation med föräldrarna, menar Åsa Hermansson. Just kommunikationen har varit bristande.

– Vi kan inte säga ”nej, ni kan inte använda napp”, för då når vi inte föräldrarna. Vi måste vara mer flexibla och fråga vad de har för tankar kring nappanvändning så att vi får reda på vad de har för kunskap. För en mamma till ett barn med stort sugbehov kan nappen vara räddningen, annars kanske mamman i stället väljer att sluta amma.

Hur ska man tänka kring napp om man matar med flaska?

– Det går bra att använda napp. Bland annat förebygger napp plötslig spädbarnsdöd. Sedan tränar barn på munmotoriken när de suger på napp, barn har dock olika sugbehov.

Barnmorskan Åsa Hermansson har gjort en studie på om tidig nappanvändning påverkar amning.
Barnmorskan Åsa Hermansson har gjort en studie på om tidig nappanvändning påverkar amning.

Nackdelar med napp

  • Den stora nackdelen är när barnet inte får komma till bröstet för att stimulera igång mammans hormoner och få igång mjölkproduktionen. De första dygnen är känsliga, det är då barnet kan få i sig de värdefulla dropparna med råmjölk.
  • Det finns även forskning som visar på att nappanvändning kan öka risken för upprepande öroninflammationer och vid långvarigt användande kan den öka risken för bettavvikelser. Rekommendationen är att försöka sluta med napp kring två-tre års ålder.

Fördelar med napp

  • Det är rogivande och ger positiva effekter, framför allt för prematurt födda barn som ska lära sig amma.
  • Napp används vid som smärtlindring i vården, exempelvis vid blodprov.
  • Ger mammor en paus om barnet har ett stort sugbehov, och kan vara till hjälp för föräldern som inte ammar.

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.