Föräldrar till barn med trotsyndrom möts av fördomar

Riksförbundet Attention: Dålig kunskap om ODD

Diagnosen är relativt okänd, vilket orsakar stora problem hos familjer med trotsproblematik. Föräldrar vittnar om dåligt stöd från samhället och dömande blickar.

– Folk tänker att man är en dålig förälder och inte har pli på sin unge, säger Eric Donell, vice ordförande för Attention.

ODD, trotssyndrom, är en social funktionsnedsättning, som kännetecknas av bland annat raseriutbrott, svårigheter att följa uppmaningar och känslan av att vara missförstådd. Diagnosen är dock relativt okänd.

– Det som är bekymret är att det inte uppmärksammas. Mindre än 2 000 diagnoser har ställts. 60 procent av barn med adhd har trotssyndrom, även om de inte fått den diagnosen. Ofta är det trotsproblematiken som är svårast för den med adhd. Det är ett stort och omvälvande problem för dem som är drabbade, säger Eric Donell, vice ordförande för Attention som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Därmed får inte alla föräldrar rätt verktyg, strategier eller stöd för att kunna hantera situationen. Stor del av föräldrars tid går till konflikthantering vilket gör att både relationer, fritid och arbete kan bli lidande – många måste gå ner i arbetstid eller sjukskriva sig. Känslan av otillräcklighet och brist på återhämtning är en del av vardagen. För barnets del kan det utveckla uppförandestörning, om man inte hanterar problematiken på rätt sätt. Det är dock mindre vanligt, enligt Eric Donell.

– Sex procent av dem med adhd utvecklar uppförandestörning vilket innebär grövre sociala och lagliga överträdelser, där vill man absolut inte hamna. I värsta fall kan det övergå till psykopati, men det är ovanligt.

Eric Donell
Eric Donell

I ett års tid har projektet Trots allt! funnits, med syfte att stötta familjer med trotsproblematik. Där har det framkommit att många föräldrar upplever att tillvaron är svår, att de får svagt stöd från samhället och att omgivningen är oförstående.

– Folk tänker att man är en dålig förälder och inte har pli på sin unge. De tror att det handlar om dålig uppfostran, fast det egentligen rör sig om en funktionsnedsättning.

Samhällets attityd och kunskap kring trotssyndrom behöver bli bättre, vilket skulle underlätta situationen för drabbade familjer.

– Idag är trotssyndrom tabubelagt, det är känsligt att prata om det till skillnad från adhd. Vi måste avdramatisera det på samma sätt.

Nu under pandemin är situationen extra svår för familjer med trotsproblematik. Exempelvis kan det vara svårare att få avlastning, om man exempelvis tagit hjälp av far-eller morföräldrar.

– Många familjer är väldigt isolerade, säger Eric Donell.

Då kan du misstänka trotssyndrom hos ditt barn

Tecken på trotssyndrom är att ditt barn blir
lika argt för både smått och stort, argumenterar mot regler och krav samt är lättretat. Ofta upptäcks problematiken i småbarnsåldern.
I en del fall kanske barnet börjar bestämma hemma och man tassar på tå för att undvika konflikter.

– Om det extrema trotsbeteendet pågår minst ett halvår kan man misstänka trotssyndrom, men svårigheterna kan vara stora även utan att man uppfyller en diagnos, säger Eric Donell.

I många fall är det mest den ena vårdnadshavaren som råkar illa ut, vilket kan skapa spänningar i en parrelation. Man kan få hjälp av primärvården, kommunen eller exempelvis BUP om ditt barn är inskrivet där.

Tips till föräldrar som har barn med trotssyndrom

Som förälder behöver du kraft, strategier och kontakt med andra i samma sits. Det är viktigt att du själv mår bra. Det finns föräldraträningsprogram som kan hjälpa dig att hantera trotsproblematiken.

– Det är viktigt att man börjar med att ta hand om sig själv som förälder innan man tar hand om barnets del.

På Riksförbundet Attentions hemsida kan du läsa mer om trotssyndrom.


  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.