Halsfluss hos barn

Så vet du om ditt barn har halsfluss

Uppdaterad 2019-09-26 | Publicerad 2019-09-10

Tecken på halsfluss hos barn
Tecken på halsfluss hos barn

Med höst och vinter in antågande kommer även en rad barnsjukdomar.

En sjukdom som frodas under vinterhalvåret är halsfluss.

Om ditt barn har ont i halsen, svårt att svälja och feber kan hen ha smittats.

Halsfluss, eller tonsillit, är en infektion i halsmandlarna och smittar via luftburet saliv eller hudkontakt, enligt doktorn.com. Det är vanligt att barn och ungdomar drabbas och att sjukdomen sprids på förskola och skola.

Symptom: Feber och rodnad i halsen

Det kan vara svårt för små barn att berätta var de har ont vid halsfluss, men ett tecken är att de inte vill äta och dricka eftersom det gör ont i halsen och att barnet har svårt att svälja.

Andra symptom är feber, rodnad i halsen, förstorade halsmandlar och svullna lymfkörtlar.

Antibiotika kan behövas

Halsfluss som beror på en bakterieinfektion kan behöva behandlas med antibiotika. Uppsök läkare om barnet har ont i halsen och feber i mer än två dagar men inga förkylningssymptom. Om barnet har ont i halsen men också är snuvig, hostar och heshet kan barnet ha fått en förkylning eller en virusorsakad tonsillit och då hjälper inte antibiotika.

Om du märker att barnet uppvisar symptom på halsfluss gäller det att stanna hemma. Om barnet behandlas med antibiotika råder doktorn.com att hen ska vara hemma från förskola eller daghem i minst två dagar efter behandlingsstart. Var noga med att tvätta händerna ofta och att lägga undan leksaker som barnet lätt stoppar i munnen för att undvika att smittan sprids. Se även till att nappar är rena och inte delas med andra barn.

Viktigt med vätska

Det finns saker du kan göra hemma för att underlätta för barnet och behandla halsflussen. Det är viktigt att barnet får i sig ordentligt med vätska, kan kalla drycker vara lättare att få ner än varma och även glass kan ha en lenande effekt. Receptfria smärtstillande för barn kan ges om barnet har ont och det finns även olika sugtabletter och sprej varav vissa kan användas av barn. Du kan fråga på ett apotek för råd kring receptfria läkemedel.

Halsfluss som bedöms inte behöver medicineras går vanligtvis över inom en till två veckor.

FAKTA: SYMPTOM PÅ HALSFLUSS

  • Halsont och sväljsvårigheter
  • Rodnad i halsen, förstorade halsmandlar ibland med beläggningar
  • Feber
  • Förstorade lymfkörtlar på halsen
  • Dålig andedräkt

(Källa doktorn.com)

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.