Då ökar barns risk att utveckla psykisk ohälsa

Vissa faktorer och situationer ökar risken att barn och unga drabbas av oro, ångest och till och med depression.

8 saker du som förälder bör vara extra vaksam på
Riskfaktorn inom familjen: ”Tyvärr är detta mer regel än undantag”
Psykologen: Det är viktigast för att förebygga