Forskare: Barn till äldre föräldrar är mindre aggressiva

Uppdaterad 2019-08-07 | Publicerad 2019-08-06

Enligt en ny studie som gjorts på över 32 000 barn tenderar barn till äldre föräldrar att ha ett mindre aggressivt beteende än barn till yngre föräldrar.

Barn som har äldre föräldrar tenderar att vara mer skötsamma än barn till yngre föräldrar. Det visar en studie som nyligen publicerades i vetenskapliga tidskriften Child Development. Enligt forskarna var de barn som hade en äldre mamma eller pappa mindre benägna att uppvisa ett gränsöverskridande och aggressivt beteende, skriver International Business Times.

Tidigare studier har visat ett samband mellan fäders ålder och diagnoser inom autismspektrumet samt schizofreni hos barn. Det var därför forskaren Marielle Zondervan-Zwijnenburg vid Utrecht universitetet i Nederländerna och hennes kollegor ville se om det fanns någon koppling mellan föräldrars ålder och vanliga beteendeproblem hos barn.

Har analyserat över 32 000 barn

För att komma fram till sitt resultat analyserade forskarna beteendeproblem hos över 32 000 barn mellan 10-12 år. Barnens föräldrar, lärare och barnen själva fick även gradera olika beteendeproblem. Baserat på föräldrarna och lärarnas svar fann forskarna att barn till äldre föräldrar tenderar att vara mindre aggressiva.

Dock hade föräldrarnas ålder ingen inverkan på barnens inre mående, som ångest eller depression.

Det är möjligt att några av anledningarna till att äldre föräldrar får barn med färre aggressionsproblem är för de har det bättre ekonomiskt ställt och högre utbildningsnivå”, säger en av forskarna bakom studien, Dorret Boomsma, vid Vrije Universiteit Amsterdam, skriver IBT.

Men det är inte fastslaget utan det kan vara andra faktorer som spelar in, poängterar forskaren.