Vanliga föräldrastilen som får barn att klara livet sämre

En vanlig föräldrastil skapar bomullsbarn, vilka får stora svårigheter att klara av vuxenlivet. Här ger psykolog Caroline Erkers konkreta råd till hur du gjuter motståndskraft i ungarna.

 
Narcissistiska drag och sämre hälsa
Så får du ALDRIG göra framför barnen
Då blir sunt skyddandet ett osunt överbeskyddande