Så gör du för att ditt barn ska få en trygg anknytning

Barnpsykologen: Så reparerar du en skadad relation

Du har precis fått din lilla bebis på ditt bröst – och redan nu börjar er relation.

Den mest kritiska fasen för anknytning sker mellan sex månaders ålder och två år.

Men, skulle den ha skadats går den att reparera.

Relationen med ditt barn kommer ständigt att utvecklas. Barnets känslor kommer att variera och anknytningen mellan er likaså. Relationen utvecklas direkt efter barnets födsel vilket påverkar barnets regleringen av känslor. Hur vet man om barnet upplever en trygg eller otrygg anknytning och när bör man söka hjälp?

– Trygg anknytning handlar om att barn är bekväma med att söka närhet och tröst hos en anknytningsperson när de är upprörda, säger barn- och ungdomspsykoterapeut Joakim Löf vid Nina Samtalsgruppen.

Under hela uppväxten är barnets behov av närhet lika viktig.
Under hela uppväxten är barnets behov av närhet lika viktig.

Tecken vid otrygg anknytning

Det låter kanske självklart för en förälder,  men i vissa fall väljer barn att agera tvärt om. 

– Vid otrygg anknytning kan barnet undvika närhet och försöka klara känslor på egen hand eller så kan de söka närhet och vara svårtröstade. Oftast är det en växling mellan att söka och avvisa närhet.

Det pratas och skrivs ofta om anknytning och reglering av känslor, något som grundas i anknytningsteorin.

– Det är en forskningsbaserad teori om hur relationen mellan barn och föräldrar utvecklas när det gäller reglering av känslor. I förlängningen används också anknytningsteori för att förklara andra nära relationer även hos ungdomar och vuxna under livets gång, säger Joakim Löf.

Joakim Löf.
Joakim Löf.

Svårtröstat barn en signal

Det nyfödda spädbarnet börjar att relatera till föräldern direkt efter födseln. Den mest kritiska fasen för anknytning sker mellan sex månaders ålder upp till två år. Under hela uppväxten är barnets behov av närhet lika viktig.

Om barnet inte söker sig till sin förälder eller annan anknytningsperson när det är upprört eller om barnet är mycket svårtröstat kan det vara första tecknet på att barnet finner det svårt med anknytning. 

– Andra svårigheter som till exempel autism kan också leda till relationssvårigheter hos små barn. Ta professionell hjälp via BVC, din vårdcentral eller BUP om du vill reda ut vad det kan handla om.

Det är viktigt att vara uppmärksam på ditt barns behov, och finnas där med stöd och tröst.
Det är viktigt att vara uppmärksam på ditt barns behov, och finnas där med stöd och tröst.

– Uppmärksamma ditt barns behov och svara med stöd och tröst. Om du som förälder själv överväldigas av känslor är det viktigt att få stöd av andra vuxna. Även psykoterapi kan hjälpa till att utveckla din förmåga att reflektera över dig själv, dina känslor och dina relationer vilket kan vara gynnsamt, säger Joakim Löf.

Små barn söker fysisk närhet

Anknytningsmönstren förändras med åldern där små barn oftast söker fysisk närhet medan barn i skolåldern ofta väljer att prata. Under tonårstiden är det vanligt att barnet väljer att vända sig till jämnåriga snarare än en förälder.

– Forskning har visat att psykiska problem eller missbruk kan försämra din förmåga att skapa trygga anknytningsrelationer. Det kan vara gynnsamt att vara psykiskt stabil, att ha goda relationer i ditt liv och att du utvecklas i din förmåga att reflektera över dig själv, dina känslor och dina relationer, även kallat mentalisering, säger Joakim Löf.

Märker du att ditt och ditt barns relation kommit in i osunda mönster där du upplever dig själv som mer ångestfylld eller arg bör du som förälder vara uppmärksam.

– Har du haft tidigare psykiska problem kan det vara särskilt viktigt att vara uppmärksam.  Småbarnsåren kan vara påfrestande och man kan ha ett ökat behov av mellanmänskligt stöd och ibland psykoterapeutisk hjälp under denna tid.

Martin Forster.
Martin Forster.

Hur ska föräldern göra för att barnet ska få en trygg anknytning?

– Forskning om anknytning har identifierat några saker som bidrar till en trygg anknytning mellan föräldrar och barn. För det första att föräldrar är närvarande i samspelet med barnet, som till exempel att ha ögonkontakt och helt fokuserad. Givetvis inte hela tiden, men att närvaron finns där när man väl gör saker tillsammans. För det andra bidrar lyhördhet till tryggare anknytning. Som att föräldrar är uppmärksamma på barnets behov och anpassar sig därefter. För det tredje är förutsägbarhet viktigt. Ett exempel på motsatsen är att en förälder reagerar väldigt olika beroende på humör på omständigheter, vilket gör att barnet aldrig vet vad som är att vänta, säger Martin Forster, barnpsykolog på Kry.

Går det att reparera anknytning som skadats under småbarnsåren?

– Ja. Även om de första åren är väldigt viktiga så är anknytning mellan föräldrar och barn någon som utvecklas och formas genom hela uppväxten. Om det blir en dålig start i livet går det alltså att reparera anknytningen om relationen därefter präglas av just närvaro, lyhördhet och förutsägbarhet.

Här kan du söka stöd 

  • BVC, barnavårdscentral
  • BUP, barn- och ungdomspsykiatri

  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.