Corona: Så skyddar kommunerna sina förskoleanställda

Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå: Så gör vi

Av: 

Ida Söderberg

Family frågade de största kommunerna hur rutinerna ser ut på förskolorna i dessa tider.
Family frågade de största kommunerna hur rutinerna ser ut på förskolorna i dessa tider.

Småbarn | Family

Handsprit, rutiner vid blöjbyten och utomhushämtning.

Social distansering och små barn är en omöjlig ekvation.

Så här jobbar några av Sveriges stora kommuner.

Aftonbladet Family ställde följande frågor till de största kommunerna i Sverige.

  1. Vad har ni i kommunen i för riktlinjer till förskolepersonalen i denna tid? Hur skyddar ni dem? Har de exempelvis tillgång till skyddsutrustning?

  2. Hur hanteras personalbrist i och med att många måste vara hemma med symtom? Finns det tillräckligt med personal i förhållande till antal barn?

STOCKHOLM

BROMMA

Susanne Karlsdotter, avdelningschef förskola:

1. Vi följer Folkhälsomyndigheternas riktlinjer att endast friska barn och medarbetare är på förskolan. Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och har beredskap vid eventuella förändringar att fatta ett annat beslut. 

2. Just nu upplever vi att vi har tillräckligt med medarbetare som kan ta hand om de barn som är på plats.

 

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR

Karin Åberg, avdelningschef förskola:

1. Myndigheternas rekommendationer följs. Barn och personal ska vara hemma vid symtom, personal ringer vårdnadshavare om barn skulle få symtom under dagen. Förskolorna organiserar för att vara utomhus i högre utsträckning, även vid lämningar och hämtningar. Hygienrutiner följs och extra städning utförs, till exempel genom att torka av handtag och lampknappar. Utrustning i form av till exempel handsprit och plasthandskar inventeras återkommande.

2. Det har varit större frånvaro bland barn än bland personal så problemet har inte uppstått.

 

FARSTA:

Ingalill Gustavsson, avdelningschef förskola:

1. Vi har inga gemensamma riktlinjer men alla stadsdelar följer de riktlinjer vi får från Folkhälsomyndigheten.

Vi värnar om vår förskolepersonal genom att alla barn med lindriga symtom avvisas och måste stanna hemma.

Vi möter upp med att ha förstärkta hygienrutiner och har infört utomhuslämning för alla föräldrar från och med 08.00. Barnen hämtas dessutom utomhus.

Våra direktiv handlar om att endast ta emot friska barn och friska medarbetare på förskolan.

Vi använder inte skyddsutrustning i förskolan mer än handskar vid blöjbyten.

När det handlar om social distansering i förskolan är det givetvis svårt att ha distans till barnen. Det vi däremot bland annat gör är att se till att barnen inte sover lika tätt, de delas upp i små grupper och  vuxna tillämpar avstånd till varandra och till andra vuxna. Vår verksamhet bedrivs i mycket större utsträckning utomhus där smittspridningen är mycket mindre.

Vi har regelbundet dialog med våra medarbetare där deras oro bemöts.

2. Det är i skrivande stund 70% närvarande personal till 48% barn. Det innebär cirka 3,4 barn per pedagog och därmed ingen personalbrist. Jag känner dock till att det generellt inte råder någon personalbrist i de kommunala förskolorna.

 

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN:

Katarina Odén Ryhede, tf avdelningschef Förskoleavdelningen:

1. När det gäller riktlinjer och skyddsutrustning så följer vi Folkhälsomyndighetens råd och de hygienrutiner som finns i verksamheten. Allt ifrån extra städning till handtvätt.

Framför allt gäller att ingen ska komma till förskolan med symtom – varken medarbetare, barn eller vårdnadshavare. Det är ett stort och viktigt informationsarbete vi jobbar med där. Framför allt gäller det att alla ska orka hålla i. Vi ser en viss tendens till att fler barn kommer med lite snuva och att vi får påminna om vad som gäller, för allas trygghet. Vi har också rutiner för att ha så få personer i våra lokaler som möjligt till exempel genom att hämtning och lämning sker utomhus.

2. När det gäller bemanning är det större andel pedagoger än barn som är närvarande. Men det är ojämnt fördelat mellan enheterna, vilket gör att vi får samarbeta genom att ibland omfördela pedagoger mellan förskolorna inom enheten, i vissa fall ha tillfälligt begränsade öppettider.

 

HÄSSELBY-VÄLLINGBY

Birgitta Thulén, avdelningschef förskola:

1. Hässelby-Vällingbys kommunala förskolor följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Det innebär att både barn och personal stannar hemma vid förkylningssymtom, även lindriga. Vi är noga med handhygien och nyser i armvecken. Verksamheten bedrivs till stor del utomhus för att minska eventuell smittspridning. Inom förskolan är det inte aktuellt med skyddsutrustning.

2. I nuläget finns tillräckligt med personal i förhållande till antal barn. Vid behov samarbetar avdelningar och förskolor inom respektive förskoleenhet.

 

KUNGSHOLMEN

Lena Forsberg, avdelningschef förskola:

1. Det stämmer att det är svårt att hålla distans mellan barn och pedagoger eftersom en stor del av arbetet är omsorg och vi behöver finnas där för barnen. Därför är det extra viktigt att de barn som är på förskolan just nu är helt friska. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att barn vid minsta förkylningssymtom ska vara hemma och vi ringer hem barn direkt när vi ser att de är sjuka. Det är ett sätt att skydda både barnen och vår personal.

Vi använder i dagsläget ingen skyddsutrustning. Vi har med stöd av förvaltningens medicinskt ansvarige sjuksköterska  förstärkt och tydliggjort våra hygienrutiner. Vi har även tagit in extra städning. Vi organiserar verksamheterna så  barnens vårdnadshavare lämnar och hämtar ute i så stor utsträckning som möjligt för att minimera smittspridningen.

2. Det finns tillräckligt med personal på förskolorna och vi har inte haft någon brist på personal generellt. Enstaka förskolor har haft många pedagoger frånvarande vissa dagar och då har personal från andra förskolor hjälpt till. Frånvaron bland pedagoger ha minskat de senaste två veckorna.

 

NORRMALM:

Johanna Hult, avdelningschef för vår förskoleavdelning:

1. Norrmalms kommunala förskolor följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Det innebär att både barn och personal stannar hemma vid förkylningssymtom, även lindriga. Vi är noga med handhygien och nyser i armvecken. Verksamheten bedrivs till stor del utomhus för att minska eventuell smittspridning. Inom förskolan är det inte aktuellt med skyddsutrustning.

2. I nuläget finns tillräckligt med personal i förhållande till antal barn. Vid behov samarbetar avdelningar och förskolor inom respektive förskoleenhet.

 

RINKEBY-KISTA

Kim Lagerquist, avdelningschef förskola:

1. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att friska barn och personal är välkomna till förskolan. Vid minsta symtom stannar personal och barn hemma.

Om personal märker att barn har något av symtomen, om än lindrigt rings barnet hem. Tydliga hygienrutiner för personal och barn vilket exempelvis är rutiner för handtvätt flera gånger om dagen, nysa eller hosta i armveck, rutiner vid toalett och blöjbyte.

Vi öppnar och stänger ute på förskolegården. Utifrån ålder bedrivs den största delen av vår förskoleverksamhet ute då utevistelse minskar eventuell smittspridningen.

Extra städning för att torka av dörrhandtag och utsatta ytor. Finns rutin för inköp så att det hela tiden skall finnas tillgång till handsprit, handskar, tvål.

2. Under den här perioden har fler barn varit frånvarande från förskolan i förhållande till personal så vi har haft tillräckligt med personal.

 

SKARPNÄCK

Stefan Lundh, kommunikatör:

1. Stadsdelsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens råd och de hygienrutiner som gäller i förskolan.

2. Det finns tillräckligt med personal i förhållande till antal barn. I dagsläget är både barn och personal hemma, det innebär att vi ej har personalbrist.

 

SKÄRHOLMEN

Katarina Waller, utvecklingsledare:

1. Förvaltningen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Samtliga vårdnadshavare har fått information om att barn som uppvisar symptom som snuva, hosta eller feber stannar hemma. Det gäller även barn med lindriga symptom. Förskolans personal har tillgång till handskar.

2. Inom förvaltningen finns inte någon personalbrist inom förskolan. Antal närvarande pedagoger och barn följs upp dagligen.

 

SPÅNGA-TENSTA

Connie Stålhäll Wallin, avdelningschef förskola, kultur och fritid:

1. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och de hygienrutiner som gäller i verksamheten. Barn och personal ska vara hemma vid symptom, personal ringer vårdnadshavare om barn skulle få symptom under dagen. Förskolorna organiserar för att vara utomhus i högre utsträckning, även vid lämningar och hämtningar. Samt en generell förstärkning av hygienrutiner.

2. I nuläget är både personal och barn hemma vilket gör att vi inte har personalbrist. Det finns tillräckligt med personal i förhållande till barn.

 

ÖSTERMALM:

Stadsdelsförvaltningen:

1. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och de hygienrutiner som gäller i verksamheten.

2. I nuläget är både personal och barn hemma vilket gör att vi ej har personalbrist. Det finns tillräckligt med personal i förhållande till barn.

Fotnot: Svar saknas från Södermalm och Älvsjö stadsdelsförvaltningar.

GÖTEBORG

Elisabet Nord, förvaltningsdirektor för förskolan:

1. Förskoleförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att både barn och medarbetare ska stanna hemma även med lindriga symtom och två dagar efter tillfrisknande. Vi har på flera sätt informerat vårdnadshavare om detta och många barn har också hållits hemma de senaste veckorna. Alla förskolor har informerats om vikten av att följa väl kända hygienrutiner och använda handsprit när det behövs.

2. När det gäller frånvaro har läget varit hanterbart. I vissa områden är en stor andel av barnen hemma. Eftersom många barn är frånvarande är det tillräckligt med personal, trots en viss frånvaro. Om en förskola har många sjuka i personalen lånas personal in från närliggande förskolor.

MALMÖ

Peter Wahlström, Jan-Ola Olsson, Elsa Mattia, Margaretha Danielsson, Ainileena Niva, utbildningschefer:

1. Förskoleförvaltningen i Malmö stad förhåller sig till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Vi utgår från att de barn och de medarbetare som vistas på förskolan är symtomfria.


2. I nuläget råder det inte någon brist på personal i förhållande till barnantal på förskolorna.

UMEÅ

Gabrielle Hultdin, kommunikatör, utbildningsförvaltningen:

1. Umeå kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer och vidtar försiktighetsåtgärder för att minska oro för personal, förskolebarn och elever i verksamheten. I det ingår bland annat noggrann hygien, städrutiner och att bidra till minskade ansamlingar av barn vid exempelvis aktiviteter och måltider. Grundförutsättningen är att stanna hemma vid sjukdom och även vid lättare symtom.

2. I nuläget finns ingen brist på personal. Umeå kommun har beredskap att hantera om många ur personalen blir sjuka. Förskolorna kommer så långt som möjligt att vara öppen då de är en samhällsviktig funktion. För barnens bästa är det viktigt att vi planerar för att så långt som möjligt upprätthålla verksamheten där barnen befinner sig, är trygga i sin naturliga miljö och med personal som de känner.

ANNONS

Skydda barnen i sommarsolen - 20% på solskydd för barn!

Extern länk från MEDS

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Experten: Så fungerar adhd-medicin för barn

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Småbarn | Family

Coronaviruset

Förskolebarn

Folkhälsomyndigheten

MER OM FAMILY

Stor oro för coronasmittan i förskolan: ”Håll dina barn hemma om du kan”

Lärarförbundet: Behövs tydligare riktlinjer för förskolan

De tar hand om barnen under coronakrisen

Corona och förskolan - det här gäller

Expertens tips: Så minskar du smittspridning i förskolan

Föräldrar och förskollärare i snorbråk: ”Borde vara självklart att hålla hemma sjuka barn”

Barnläkaren reder ut – tänk så här om barn och corona

Fackförbundens krav: Håll hemma förskolebarnen – om någon i familjen är sjuk

Nya rådet från FHM: Håll barnen hemma om någon i familjen är sjuk

Sjukhusen om förlossningsvården under pandemin: ”Är inte en önskvärd situation”

Skolan kräver att elever har läkarintyg – trots Folkhälsomyndighetens råd

Charlotta är extra utsatt för corona – får inte hålla barnen hemma från skolan

Sjukhuset förbereder för gravida med corona

Förskollärarna slår larm: Vi hinner inte med vårt jobb

Allt om RS-virus: Så farligt är det

Samuel är rädd att smitta sin höggravida sambo: Varför får partners ingen ersättning?

Klarar din relation en corona-karantän?

Experternas avrådan: Barn ska inte leka hemma hos varandra

Barn föddes med covid-19 – smittades i magen

43 frågor och svar om graviditet och covid-19

Mio, 11, blev svårt sjuk efter covid-19 – fick intensivvård: ”Skrek att han skulle dö”

CHATTA: Hylla förskolepersonalen

Nya danska riktlinjen för förskolorna: Minst två meter mellan barnen

Här får far- och morföräldrar krama sina barnbarn igen