Gravid

presenteras av

Regler för din partner på BB – i hela landet

Sjukhusen som portar partnern vid symtom

Nu skärper många sjukhus sina säkerhetsrutiner vid förlossningar på grund av coronaviruset.
Kvinnans partner portas om hen har förkylningssymtom.
Här är reglerna för just ditt sjukhus.

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna förlossningsklinik

 • Generellt besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på sjukhuset.
 • Undantag är pappa/partner som får närvara under förlossning och på BB, men då vara kvar på avdelningen hela tiden.
 • Gravida som är inlagda och inte har mycket hög risk att föda inom 12 timmar får ej ha anhörig närvarande.

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge förlossningsklinik

 • Generellt besöksförbud.
 • Undantag är pappa/partner som får närvara under förlossning och på BB men då vara kvar på avdelningen hela tiden.
 • Gravida som är inlagda och inte har mycket hög risk att föda inom 12 timmar får ej ha anhörig närvarande.
 • Måndag 18 mars 2019 öppnade förlossningen på Karolinska Huddinge i nya lokaler med ny förlossningsentré. De nya lokalerna har adress B67-69. Här finns 17 universalrum för antenatalvård, förlossningsvård och eftervård.

BB SöS, Södersjukhuset, Stockholm

 • För kvinnor som ska föda eller har fött barn får frisk partner (eller annan frisk medföljare), dvs utan feber och/eller har luftvägssymtom, följa med.
 • På BB eftervård får frisk partner till det nyfödda barnet stanna kvar. Endast en partner eller medföljare per födande gäller.
 • I speciella fall får föderskan ha med sig en frisk doula utöver en frisk medföljare.
 • Om förlossningen varit normal och mamman och barnet mår bra, förväntar sig sjukhuset att man går hem så snart det är möjligt.

BB Stockholm, Danderyds sjukhus

 • Den födande kvinnan får endast ha med sin partner eller en annan person som stöd, (förutom eventuell Doula).
 • Den medföljande får inte ha några tecken på infektion i luftvägarna eller feber.
 • Vid inläggning på kliniken på grund av graviditetskomplikation, antenatalt (ej födsel) kan medföljande person (partner) inte erbjudas att övernatta på avdelningen.
 • Kvinnor som genomgår en normal förlossning där mamma och barn mår bra efteråt, få gå hem mellan sex till tolv timmar efter förlossningen.

Danderyds sjukhus förlossningsklinik

 • Generellt besöksförbud.
 • För kvinnor som ska föda eller som har fött barn får endast en frisk partner (eller annan frisk medföljare), utan förkylningssymtom, medfölja.
 • Från och med 19 mars får partner endast följa med till eftervården (BB) då särskild medicinsk indikation hos den nyförlösta mamman föreligger.
 • Detta innebär att en nybliven mamma kan komma att behöva dela rum med en annan nyförlöst kvinna.
 • Vårdbehovet avgör hur länge man får stannar på BB.
  Den som genomgår en normal förlossning där mor och barn mår bra efteråt får gå hem sex timmar efter förlossningen.

Södertälje sjukhus förlossningsklinik

 • Besöksförbud för alla som inte är patienter. Men på BB/Förlossningen gäller fortfarande att partner få följa med in.

Förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset, Uppsala

 • Förlossningen – endast en och samma medföljande, den medföljande ska vara frisk utan förkylnings- eller andra symtom
 • BB-avdelningen - endast en och samma medföljande, den medföljande ska vara frisk utan förkylnings- eller andra symtom

Gällivare sjukhus

 • Besöksförbud på BB.
 • Pappa/partner och syskon har fria besökstider dagtid på BB. Tänk på infektionsrisken.

BB Förlossning, Sunderbyn

 • Pappa/partner och syskon får vistas på BB såvida inte besöksförbud råder.
 • Övriga besökare får vänta tills familjen kommit hem.

Halmstad lasarett, Varberg lasarett

 • Generellt besöksförbud.
 • Vid förlossning får den födande kvinnan ha med sig en närstående i förlossningsrummet. Samma regler gäller även vid kejsarsnitt och vid eventuella komplikationer.
 • Endast nyförlöst kvinna och nyfött barn får vistas på BB-avdelningen. Det innebär att närstående inte får följa med kvinnan och barnet när de går över till BB-avdelningen efter förlossningen. Undantag kan göras utifrån kvinnans och barnets tillstånd. Det beslutas av ansvarig avdelningschef eller bakjour.
 • Om du har frågor gällande besöksförbudet, prata gärna med din barnmorska på Kvinnohälsovården.
De flesta förlossningsavelningar portar partners som har förkylningssymtom.
De flesta förlossningsavelningar portar partners som har förkylningssymtom.

Förlossningsavdelningarna vid Höglandssjukhuset Eksjö, Ryhov och Värnamo

 • På förlossningen får man ta med sin partner. Endast en anhörig får vara med. Personen får inte ha några förkylningssymtom.
 • Endast mamman får vistas på BB, kontakten med anhöriga får föras via till exempel Facetime och liknande funktioner.
 • I Jönköping finns en antenatal-avdelning. Där får inga medföljande vara med vid undersökningarna.

Falu Lasarett

 • Den födande kvinnans partner får följa med vid förlossningen om hen är frisk.
 • Men får bara ha med en medföljare, inte både en partner och till exempel en doula. Då får man prioritera vem som ska vara med, och man får inte växla under förlossningen.

Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus

 • Partner får följa med så länge hen inte själv är konstaterad eller misstänkt smittad.
 • Partnern ska dock hålla sig på rummet och inte vara ute på avdelningen.

Helsingborg Lasarett

 • Generellt besöksförbud.
 • Men en frisk partner får följa med in på förlossningen. En anhörig.
 • Lite mer strikta regler gäller på BB.

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 • På förlossningsavdelningen är det tillåtet att ha med sig en närstående.
 • Den närstående ska vara en och samma person under hela vistelsetiden och måste vara helt frisk, utan symtom på luftvägsinfektion.

Länssjukhuset, Kalmar

 • Generellt besöksförbud.
 • Partnern kan få vara med vid förlossningen om hen är frisk och inte har några förkylningssymtom.
 • Sjukhuset uppmanar blivande föräldrar att ta kontakt med sjukhusavdelningen innan det är dags för förlossning.

Blekingesjukhuset, Karlskrona

 • Generellt besöksförbud.
 • På förlossningsavdelningen får en frisk partner följa med.
 • Partnern får inte följa med till BB.

Norra Älvsborgs sjukhus, Trollhättan

 • Generellt besöksförbud.
 • En frisk partner får delta på förlossningen.
 • På BB får man inta ta emot besök av partner.

En del sjukhus låter kvinnans partner följa med till BB medan andra portar dem från avdelningen.
En del sjukhus låter kvinnans partner följa med till BB medan andra portar dem från avdelningen.

Norrlands universitetssjukhus Umeå, Skellefteå lasarett, Lycksele Lasarett

 • Kvinnans partner får vara med på förlossningen förutsatt att personen är frisk.

Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra/Mölndal

 • På förlossningen får endast en och samma närstående vara med.
 • På BB-mottagningen, inklusive väntrummet, får endast mamma och nyfödd

Örnsköldsvik

 • På förlossningen får en partner eller närstående följa med. Men en och samma person måste stanna under hela förlossningen och får alltså inte bytas ut till någon annan.
 • Personen får inte uppvisa några förkylningssymtom.

Sundsvalls sjukhus

 • På förlossningen får en partner eller närstående följa med. Men en och samma person måste stanna under hela förlossningen och får alltså inte bytas ut till någon annan.
 • Personen får inte uppvisa några förkylningssymtom.

Södra Sveriges Universitetssjukhus Malmö/Lund

 • På förlossningsavdelningarna i Malmö och Lund är det tillåtet att ha med sig en närstående.
 • Den närstående ska vara en och samma person under hela vistelsetiden och måste vara helt frisk, utan symtom på luftvägsinfektion.
 • För tillfället är det besöksförbud på BB-avdelningarna i Malmö och Lund och på Patienthotellet i Lund. Det innebär att närstående/partner inte kan vara med under vistelsetiden här.
 • Mamma och barn bör vara inne på BB hela vårdtiden.
 • Om kvinnan har covid-19 sker förlossningen i ett isoleringsrum, som är ett vanligt förlossningsrum med egen ingång. Personalen kommer att vara klädd i skyddskläder. Efter förlossningen är det viktigt att mamman stannar i isoleringsrummet och inte rör sig fritt på avdelningen, för att undvika att smitta andra.

Skövde sjukhus

 • Generellt besöksförbud
 • Kvinnans partner får vara med vid förlossningen förutsatt att personen är frisk.
 • Partnern får inte vara med på BB.

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

 • På förlossningen får endast en och samma medföljande vara med.
 • På BB-avdelningen är det endast mamma och nyfödd som får vistas.

Vrinnevi, Norrköping

 • Den födande kvinnan får ha med sig en anhörig som stöd.
 • Förlossning och BB-avdelning: en anhörig får medfölja (går ej att byta person).
 • BB-mottagning (återbesök): endast en anhörig, samma som var med vid förlossningen samt det nyfödda barnet.

Västerviks sjukhus

 • Generellt besöksförbud
 • Partnern kan få vara med vid förlossningen om hen är frisk och inte har några förkylningssymtom.
 • Sjukhuset uppmanar blivande föräldrar att ta kontakt med sjukhusavdelningen innan det är dags för förlossning.

Centralsjukhuset, Kristianstad

 • Generellt besöksförbud.
 • En frisk partner får vara med under förlossningen, men måste sedan åka hem när kvinnan flyttas till en avdelning.

Universitetssjukhuset, Linköping

 • Den födande kvinnan får ha med sig en anhörig som stöd.
 • Förlossning, BB gravida och BB-avdelning: en anhörig får medfölja, men man får inte byta person.
 • När det gäller återbesök på BB-mottagningen får endast en anhörig, samma som var med vid förlossningen samt det nyfödda barnet följa med.
 • Inga övriga besök är tillåtna, varken på BB eller utanför avdelningen vid väntrummet. Syskon till det nyfödda barnet får stanna hemma en tid framöver.

Mälarsjukhuset Eskilstuna och Nyköping

 • En frisk partner får följa med till förlossningen.
 • Frisk partner får även följa med till BB-avdelningen.
Ofta måste den nyfödda bebisens syskon vänta tills mamman och barnet kommer hem innan de får träffa den nya fam
Ofta måste den nyfödda bebisens syskon vänta tills mamman och barnet kommer hem innan de får träffa den nya fam

Centralsjukhuset Karlstad

 • Frisk partner får vara med vid förlossningen.
 • Frisk partner får även vara med på BB, men ska hålla sig på rummet.

Västmanlands sjukhus Västerås

 • Generellt besöksförbud
 • En frisk partner får vara med vid förlossningen.
 • Partnern får inte följa med till BB-avdelningen.

Centrallasarettet Växjö

 • En frisk partner får vara med under förlossningen.
 • Efter några timmar när det är dags för kvinnan att läggas in på BB måste partnern åka hem.

Universitetssjukhuset Örebro

 • En frisk partner får vara med vid förlossningen. Men hen bör ej gå ut och in och det går inte heller att byta person.
 • Samma friska partner får även vara med på BB.
 • Vid besök eller inläggning på förlossningen ska gravida kontakta förlossningsavdelningen på telefon före ankomst. Berätta om den gravida eller medföljande har nytillkomna luftvägssymtom eller uppvisar tecken på influensa. Detta görs för att avdelningen ska hinna förbereda och vidta de åtgärder som krävs för att kunna vårda dessa kvinnor på rätt sätt.
 • I de fall det är möjligt kommer tidig hemgång (6–24 timmar) att förordas för att minska smittorisken för nyblivna mamman och barnet.

Östersunds sjukhus

 • En frisk partner som inte visar några symtom får vara med vid förlossningen.
 • En frisk partner får även vara med på BB. Men ska helst inte springa ut och in från avdelningen. Det kan vara bra att ha med sig allt man behöver den första tiden redan när man kommer.

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!


PODD Så kan virus spridas från djur till människa

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi med Åke Lundqvist, professor och expert på sjukdomar som sprids från djur till människa.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.

MER OM FAMILY

”Vill inte vara utan min partner en enda minut när jag ska föda”

Sjukhusen om förlossningsvården under pandemin: ”Är inte en önskvärd situation”

Regionen om ryktena: Din friska partner portas inte från förlossningen

Nu får partnern följa med till BB igen – i hela landet

43 frågor och svar om graviditet och covid-19

Barn föddes med covid-19 – smittades i magen

Allt om havandeskapsförgiftning: Så många drabbas

48 personer om att föda under pandemin: ”Hoppas ingen annan behöver utsättas för detta trauma”

Gravida: Så mår vi i pandemin

Det här gäller för att kunna föda hemma

Sjukhuset förbereder för gravida med corona

Olivia stämmer region efter sin förlossning: Det här ska inte hända

CAMPIONI: Skärpning, Sverige, gravida kvinnor är viktiga

Saras bebis dog: ”Barnet skulle levt om de undersökt mig ordentligt”

Samuel är rädd att smitta sin höggravida sambo: Varför får partners ingen ersättning?

Asha, 23, var nära att dö efter förlossningen – smärtan togs inte på allvar

Maria drabbades av förlossningspsykos: En blixt från en klar himmel

Ebbas barn dog efter mardrömmen: ”Kändes nästan som en våldtäkt”

Kejsarsnittet gjordes för sent – deras son Christian dog

Therese fick en stroke – när hon födde barn

Moa, 22, sökte vård för magsmärtor – kom hem med bebis

Kritiserar vården efter sonen Léonels död: ”Han var redo för livet”

Studie: Hud mot hud direkt kan rädda liv på för tidigt födda

Gabriella, 35, blev allergisk mot sin egen hud – när hon var gravid