Expertens tips: Så gör du läxorna roliga

”Pausa, hämta energi och tjata inte”

Publicerad 2020-04-23

Det är bra att använda digitala verktyg, menar experten.
Det är bra att använda digitala verktyg, menar experten.

Som förälder kan man göra mycket för att göra sitt barns läxläsning roligare.

Pedagogikprofessorn Pia Williams listar här sina bästa tips.

– I dag finns till exempel oändliga digitala möjligheter, säger hon.

För att läxor, och skolarbete överlag, ska vara roligt för barnet måste det upplevas som meningsfullt.

– Som förälder kan du hjälpa till att väcka intresse för de uppgifter som ska genomföras genom att visa på sammanhang. Var insatt i vad läxorna går ut på, vad provet handlar om och vilka läromedel som barnet har tillgång till. Då kan du också stötta barnet i vad det behöver fokusera på för en specifik uppgift så att det inte känns övermäktigt, säger Pia Williams, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet.

Pia Williams uppmuntrar också föräldrar att prata med barnets lärare för att få reda på mer om undervisningstekniker och barnets förmåga.

Använd digitala verktygen

Att kommunicera med barnet om detta är också viktigt.

– De är experter och oftast helt införstådda med hur de själva lär bäst. I dag finns till exempel oändliga digitala möjligheter som kan göra läxläsningen både spännande och utmanande.

De digitala verktygen kan även komma bra till hands när barnet samarbetar med klasskamrater, vilket även det är viktigt. 

– Som förälder kan man uppmuntra till och underlätta för barnet att träffa klasskompisar så att det kan samarbeta och plugga tillsammans kring någon uppgift antingen fysiskt eller på distans, säger Pia Williams och fortsätter:

– Tillsammans med andra kan kunskap bli en obegränsad resurs och det är spännande att få ta del av av kompisars problemlösningar och själv få sätta ord på hur man tänker. Ofta är barn mycket entusiastiska över att få visa och lära kompisar något som de kan.

Pia Williams.
Pia Williams.

”Gör inte allt på en gång”

För att effektivisera läxläsningen tipsar Pia Williams om att göra upp en plan för de uppgifter som ska genomföras.

– Gör inte allt på en gång. Pausa, hämta energi och tjata inte.

Det finns också en balans att finna i hur involverad man ska vara som förälder under själva läxläsningen.

– Visa som förälder att du ger barnet ansvar men var närvarande och finns till hands när ditt barn signalerar att motivationen sinar. Undvik normerande och värderande kommentarer och välj dina strider.

LÄS VIDARE

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.