Så ska du tänka kring nationella proven

Experten: För vissa är det största problemet skollunchen

Av: 

Sara Ericsson

Alla har inte samma förutsättningar att få hjälpen som krävs hemma.
Alla har inte samma förutsättningar att få hjälpen som krävs hemma.

Skolbarn | Family

Nationella prov stundar och många elever är i karantän.

– Jorden går inte under om vi inte genomför dessa. Lärarna har tillräckligt mycket kompetens och kunskap för att kunna mäta sina elevers kunskaper, säger biträdande rektor Eva-Karin Olsson Källqvist, vid högstadieskolan Karlsängskolan i Nora.

I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

ANNONS

Albert den pedagogiska läxhjälps-appen för barn nu gratis att testa.

Extern länk från Albert

Läs mer

I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Vissa delar skrivs i maj. 

Skolverkets sajt skriver myndigheten att nationella proven kan flyttas fram:

”Rektorn kan besluta att låta elever som av någon anledning varit frånvarande att få genomföra det provet i efterhand. Att vissa elever gör det nationella provet i efterhand innebär en risk att innehållet är känt för de eleverna. Om provet är känt för en elev är det ett sämre stöd för lärarens bedömning”, går att läsa.

Kan vårens kommande nationella prov komma att flyttas fram?

– Skolverket har en pågående dialog med regeringen om vad som kommer att hända. Skolverket kommer inom kort att tydligt kommunicera vad som gäller i och med den unika situationen vi står inför, säger Roberth Olofsson undervisningsråd på Skolverket.

Vilket ansvar har lärarna för att elevernas hemmastudier fullföljs?

– Sett till skollagen så är det de legitimerade lärarna som ansvarar för den undervisning som bedrivs. I situationen som vi befinner oss i behöver läraren föra en dialog med vårdnadshavare. Alla behöver ha en förståelse för att undervisningen inte kommer kunna hålla den kvalitét som eleven skulle fått i skolan under denna period, säger Roberth Olofsson.

Alla barn har inte samma förutsättningar till stöd hemifrån. Hur ser ni på det?

– Det här är en unik situation och det är något som huvudmän, rektorer och lärare är medvetna om. Det är viktigt att elevhälsan på varje skola är inkopplad och att man organiserar detta på huvudmän och rektorsnivå för att kunna hjälpa alla elever.

För en del elever handlar skolstängningen om mer än missad undervisning, och social samvaro. Alla får till exmpel inte lagad mat hemma.

På Karlsängskolan i Nora är eleverna mest oroade över att behöva ta igen skolundervisning under ledig tid, och dessutom finns en rädsla över vuxnas beteende i samband med bunkring.

Hur kommer ni att arbeta framöver för att ge era elever en så bra undervisning som möjligt?

– Vi kommer och har redan lagt ut skolarbete via läroplattformen Schoolsoft. Där kan elever som är hemma i dagsläget ta del av all undervisning. Vi har gjort en plan för om många lärare faller bort på grund av sjukdom. Ett klasslärarsystem, där ämnen kan ställas och lärare får täcka upp för varandra. Det har fattats beslut om att täcka upp för yngre stadier först som bör prioriteras om det blir ont om personal. Det för att barnen i största möjliga utsträckning inte ska behöva vara hemma då föräldrarna behövs i arbetet, säger rektor Monica Aspemyr, vid högstadieskolan Karlsängskolan i Nora.

Enda lagade mål mat

Hur reagerar elever på en eventuell skolstängning?

– Den största oron ligger i att de ska behöva ta igen skolundervisningen under lov och helger. De är även oroade över att inte få gå till skolan och umgås med sina vänner, säger biträdande rektor Eva-Karin Olsson Källqvist, vid högstadieskolan Karlsängskolan i Nora.

– Vi ser även en ökad oro för smitta och den paniken som skapas i samband med vuxnas beteende när de panikköper mat och hygienartiklar. 

– För många barn är skollunchen dagens enda lagade mål med mat. 

Är ni oroade över situationen och hur det kommer att påverka elevernas skolgång?

– Självklart är vi oroade. För vissa elever kommer det inte vara några bekymmer och för andra elever kommer det att vara ett stort problem. En fysisk lärare behövs för disciplinerad undervisning. Alla barn har inte samma förutsättningar till skolstöd hemma, säger Monica Aspemyr.

– Nationella proven är inte det största bekymret. Utmaningen nu är att ge alla elever en så bra undervisning som möjligt, säger Eva-Karin Olsson Källqvist.

Speciallärare Samuel Johansson på Wisbygymnasiet är övertygad om att det går att sätta betyg om proven skulle komma att ställas in.

– Javisst går det att sätta rättvisa betyg utan nationella prov. Dessa prov är ju summativa. Visar allltså vad en elev kan vid ett visst tillfälle. I dagens skola är det mycket formativ bedömning som också tillämpas, man ser vad eleven presterar och utvecklar under kursens gång. Man skall komma ihåg att nationella prov inte alltid provar alla delar in en kurs, utan i vissa kurser måste det till ytterligare examinationer för att alla mål ska uppfyllas.

– De nationella proven ska ses som en hjälp/guide för lärarna att se att de själva ligger rätt i bedömningsskalan. Sedan kan det såklart vara lättare för en erfaren lärare att sätta ’rättvisa’ betyg utan nationella prov än för en relativt nyutexaminerad lärare. Det är därför det är bra att ha lärarlag/fakultet som arbetar ihop vid betygssättning. Såklart skiljer sig detta från ämnen till ämne. Jag talar mer generellt, säger han.

Via skolverkets hemsida finns tidigare nationella prov att ladda ner.

  Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Aftonbladet Family har skapat ett nyhetsbrev med erbjudanden, veckans snackisar och bästa krönikor. Klicka här för att få del av detta kostnadsfritt varje tisdag!

Publisert:

LÄS VIDARE

Så håller du igång skolan hemma – bästa tipsen

Prenumerera på Familys nyhetsbrev

Krönikor, läsarhistorier och experternas tips relaterade till föräldraskap och barn.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Skolbarn | Family

Skolverket

Sverige

Coronaviruset

MER OM SKOLA OCH UTBILDNING

Därför har flickor högre betyg än pojkar

Här har niondeklassarna högst betyg i Sverige

Så håller du igång skolan hemma – bästa tipsen

Gabriel, 11, har fått hoppa tre klasser – ska börja nian i höst

5 spel som kan hjälpa ditt barn i skolan.

“Skolvalet bidrar till en mer segregerad skola”

15-åringen är bäst i Sverige på matte

Nya siffror: Så många lärare har inte behörighet

8 tips på hur du håller pluggmotivationen i sommar

Stjärnans tips: Därför ska du bli bra på matte

Så motiverar du ditt barn till att få bättre betyg

Expertens tips: Så gör du barnens läxor roliga

Sofies smarta skolknep – eget hemmaschema för sonen