Forma efter behag

Gjut fint i betong

NYHETER

Det är busenkelt att gjuta krukor i betong.

Och du kan experimentera med formerna, runt, fyrkantigt, sexkantigt. Det är bara fantasin som begränsar dig.

Det enda du behöver är två hinkar i lagom storlek. En som utgör yttre formen och en lite mindre som utgör den inre.

När du gjuter småkrukor fyller du den större hinken till hälften med finbetong. Tryck sedan ned den mindre hinken i den stora tills betongen tränger upp till kanten. Jämna till och fixera tills betongen härdat. Det tar ett par dygn.

Gör du större krukor, av tiolitershinkar och däröver, gjuter du enklast från hinkens botten. Annars blir det för ohanterligt.

Magnus Persson

FAKTA

Gör så här:

1. Vänd upp och ned på den inre hinken och fäst i en plywoodplatta. Fixera hinkens övre kant mot plattan med silikon.

2. Skär sedan bort botten på den större hinken. Vänd upp och ned på hinken och trä den utanpå den lilla. Skruva fast hinkens övre kant i plywooden. Silikon emellan så att inte betongen sipprar ut. Smörj gärna hinkarnas ytor först med lite mat- eller träolja så släpper betongen lättare från formen sedan.

3. Fyll på med betong, låt den sippra ned tills mellanrummet mellan hinkarna är fyllt. Knacka på hinkens sidor så att luftbubblor försvinner. Ibland kan du behöva köra ned en pinne för att få bort luftfickor. Jämna till övre änden som kommer att utgöra krukans botten. Stick ned en pinne i mitten om du önskar ett dräneringshål. Låt stelna. Innan krukan genomhärdat, och betongen fortfarande är lite porös, kan du ta loss formarna och jämna till vassa kanter. Låt härda under plast och eftervattna för att slippa sprickbildning.