Vill du handla med aktier men helst slippa att göra det på egen hand?

För sju väninnor i Stockholm blev lösningen en aktieklubb. Nu har de en miljon kronor i den gemensamma portföljen.

– Vi satsar 300 kronor i månaden. Att äga tillsammans ger lite extra nerv i vänskapen, säger Berit Oscarsson, en av grundarna till aktieklubben Rafael.

Fler perspektiv och erfarenheter, månadsmöten kantade av god mat och återkommande aktiekonferenser.

Att aktiespara kan vara ett ensamt projekt men för aktieklubben Rafael är det precis tvärt om. Tillsammans har sju väninnor inte bara byggt en gemensam aktieportfölj på en miljon kronor, utan också fördjupat vänskapsbanden.

– Målet med Rafael är inte bara att tjäna pengar utan också att lära känna varandra. Att äga tillsammans ger lite extra nerv i vänskapen. De samtal vi har handlar ofta om värderingar och vad vi tycker är viktigt när vi satsar pengar i olika företag. Vi pratar mycket om samhällsomställning, säger Berit Oscarsson, en av aktieklubbens initiativtagare.

Diskuterar aktiehandeln över middag

Berit Oscarsson, en av medlemmarna i aktieklubben Rafael.
Berit Oscarsson, en av medlemmarna i aktieklubben Rafael.

De sju väninnorna satsar vanligtvis 300 kronor i månaden träffas ungefär varannan månad. Och förutom att äta en middag på ett förutbestämt tema diskuterar de fram hur de ska ta sitt aktiesparande framåt.

Inför varje möte hämtar var och en av medlemmarna in information kring företag, branscher och ekonomiska prognoser. Tillsammans går de sedan igenom sitt aktieinnehav, ser över trender och vad de vet om företagen.

– Sedan kommer den spännande punkten som heter köp och sälj. Då testar vi olika idéer och förslag, vi lyfter fram argument för och emot. Sedan brukar vi känna av när diskussionen stillnar och då har vi ett beslut. Det är en fin dialog i gruppen, säger Berit Oscarsson.

 

Lär dig mer om aktier – anmäl dig till FOMY:s nyhetsbrev!

 

Det var 2009 som Berit och två andra väninnor tog initiativet till Rafael.

Syftet var både att utveckla vänskapen och att aktiespara för att bygga lite framtida kapital.

– Med tiden har vi förfinat syftet ytterligare så att vi fokuserar vårt innehav till företag som på olika sätt kan bidra till att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Några exempel är företag som satsar på förnyelsebara energikällor eller på att behandla breda folksjukdomar, säger Berit Oscarsson.

300 kronor i månaden – blivit miljonportfölj

Aktieklubben, döpt efter namnsdagen datumet klubben bildades, har i dag en gemensam portfölj som över tid har växt till en miljon kronor. Och det är inte bara portföljen som svällt. Med åren har fler väninnor köpt in sig till dagens sju medlemmar stora kubb.

Tillsammans har de en depå i Aktieinvest och ett avtal tecknat mellan sig, som innebär att alla äger en sjundedel av depåns värde. Enligt samma avtal får den person som skulle vilja lämna klubben med sig en sjundedel av värdet på aktiedepån.

Att vara sju medlemmar tycker Berit är precis lagom för att få en bra dynamik i samtalen.

– En styrka är att vi har olika erfarenheter och perspektiv med oss in i vårt samarbete. Både från våra yrkesliv och från det vi tar till oss i medierapporteringen och på andra sätt.

 

MISSA INTE: FOMY:s nya Facebook-grupp ”Kvinnor & börsen”!

 

Från början var alla i klubben mer eller mindre nybörjare på aktier. Och även om de lärt sig mycket sedan starten finns det fortfarande mycket som Berit inte har koll på, konstaterar hon. Men det finns ofta någon annan i klubben som kan fylla den luckan.

– Oftast har någon annan i gruppen koll, eller också bestämmer vi oss ändå med vissheten att vi ändå kan hamna rätt. Eller också lär vi oss något om det visar sig vara ett mindre bra beslut. 

Åker på gemensamma aktiekonferenser

Förutom sina återkommande möten samlas de för regelbundna aktiekonferenser, alla finansierade av klubbens vinster och aktieutdelningar.

I februari har Rafael sin tredje konferens och då är målet den här gången är att förnya den omvärldsanalys de genomförde för ett antal år sedan.

– Det gör vi genom att försöka ringa in vad ett antal globala trender kan få för påverkan på olika branscher. Trender som klimatomställning, pandemin och digitaliseringen exempelvis. Vid förra konferensen analyserade vi vår portfölj utifrån vilket risktagande vi är villiga att ta. Det resulterade i att vi breddade vårt innehav och satsade lite mer på stabila aktier, till exempel skog.

För den som blir nyfiken på att starta en aktieklubb är det viktigt att teckna ett avtal, konstaterar Berit. Då är man redan från början överens om de viktiga delarna, som syftet med klubben, hur köp och sälj ska ske och hur man gör om någon skulle vilja lämna klubben. Att göra det enkelt att delta – men inte vara för många, tror Berit också skapar rätt förutsättningar för klubben.

– Jag tror också det kan vara bra att inte vara fler än att alla kan samtala i en grupp runt ett och samma bord. Öppna en gemensam depå hos någon aktör som har upplägg för aktieklubbar. Då blir det enklare. Var mån om respekten för varandra och varandras kompetens. Om syftet bara är att tjäna pengar kanske man i stället ska aktiespara själv.

Vilka fördelar ser du med att vara med i en aktieklubb jämfört med att investera på egen hand?

– Fördelarna handlar om glädjen av att vara tillsammans, lära känna varandra och utbyta tankar och idéer. Gruppen har också mer kunskap och bredare erfarenhet än vad vi har var och en för sig.

Och nackdelar?

– Det skulle kunna finnas nackdelar med det faktum att det handlar om gemensamt ägande. Det kan svida att förlora på grund av ett beslut som man kanske i grund och botten tyckte något annat om. Men vi har aldrig hamnat i sådana situationer. Förlorat har vi ... men också vunnit.

Och att handla med aktier tillsammans i en aktieklubb kan förhoppningsvis få fler av oss kvinnor att aktiespara, tror Berit.

– Om huvuddelen av de som handlar med aktier är män och börsen hela tiden ökar i värde, så kommer män att äga mer och mer i samhället. Det motverkar ett jämställt samhälle. Kanske påverkar det också samhällsutvecklingen i den mån som kvinnor och män har olika prioriteringar, säger Berit Oscarsson.

 

Lär dig mer om aktier – anmäl dig till FOMY:s nyhetsbrev!

 

Aktiesparklubb – så gör du om du vill spara tillsammans med andra

Om ni är en grupp personer som vill gå ihop för att tillsammans handla med aktier ska ni bilda en aktiesparklubb - det vill säga en klubb där varje medlem sparar ett belopp som klubben sedan köper aktier för. 

Det vanligaste – och enklaste – sättet att bedriva en aktiesparklubb är inom ett enkelt bolag, med ett avtal som reglerar verksamheten.

Hur fungerar det och hur gör man för att starta en aktiesparklubb?
Sverre Linton, chefjurist på Aktiespararna förklarar.

Sverre Linton, chefjurist på Aktiespararna.
Sverre Linton, chefjurist på Aktiespararna.

 

Hur startar man en aktiesparklubb?

– Genom att först och främst hitta en eller flera andra som delar intresset för aktier. Sedan behöver medlemmarna komma överens om villkoren för klubben, exempelvis hur mycket var och en ska sätta in och hur man hanterar om någon vill hoppa av. Detta bör regleras genom ett skriftligt avtal.

– När detta är gjort bör klubben göra research för att hitta vilken bank eller nätmäklare den ska använda sig av för sitt aktiesparande.  Flera nätmäklare har färdiga ”paket” för aktiesparklubbar som man kan använda sig av.

Varför är ISK, investeringssparkonto, inte en lämplig form för aktieklubbar?

– Därför att ISK endast kan ägas av en person, vilket gör det problematiskt när man är flera som ska ha rättigheter till tillgångarna. Visst kan medlemmarna komma överens om att kontot ska stå på en person att tillgångarna på kontot tillhör alla, det kan dock bli problem om personen i fråga till exempel kommer på obestånd och även problem skattemässigt. Det bästa och enklaste är att välja en annan typ av konto för sin klubb.

Vad är ett enkelt bolag?

– Ett enkelt bolag uppstår när minst två personer avtalar om att samverka för ett gemensamt mål, utan att man startar någon annan form av bolag (exempelvis aktiebolag eller handelsbolag). Aktiesparklubbar är ett av de vanligaste exemplen på enkelt bolag. Bolagsmännen (medlemmarna i klubben) behöver inte särskilt avtala om att det ska vara ett enkelt bolag.

Avtal - varför behövs det och hur skriver man det?

– I avtalet regleras medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, för att säkerställa att alla är överens om vad som gäller och för att undvika konflikt. Det kan också vara bra att ha i händelse av att någon medlem avlider eller kommer på obestånd. Avtalet bör ingås skriftligt mellan medlemmarna i klubben. Såväl Aktiespararna som flera nätmäklare erbjuder exempel på avtal på sina hemsidor.

Ett exempel på vad som ska skrivas i avtalet? 

– Till exempel bör avtalet reglera hur det hanteras om någon medlem önskar lämna klubben eller avlider.

Skatt och deklaration, hur funkar det?

– Eftersom det enkla bolaget inte är en juridisk person betalar det inte inkomstskatt utan inkomster beskattas i stället hos bolagsmännen i förhållande till var och ens andel av inkomsten. Vad gäller deklaration och inkomstskatt är det också varje enskild bolagsman som är ansvarig för att respektive andel deklareras och att skatten betalas in. Var och en är även enskilt bokföringsskyldig.

– Det enkla bolaget kan ansöka hos skatteverket om att en person ska utses som representant för bolaget, denna ansvarar då för bolagets redovisning men också för att betala avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Detta blir dock främst aktuella om bolaget även bedriver annan verksamhet.

– För säkerhets skull bör man kontinuerligt hålla koll på skatteverkets regler för enkla bolag och läsa på innan klubben startas:  Enkelt bolag Skatteverket

Hur många medlemmar kan ingå i klubben? Vad är ett ”lämpligt” antal och varför?

– Minst två personer och sedan är det i princip upp till medlemmarna. Men banker kan ha ett maxantal för hur många delägare det kan finnas till en depå, exempelvis 25 stycken. I sådana fall får man rätta sig efter det. Det kan dock vara klokt att inte bli alltför många då det riskerar att göra det alltför krångligt när det till exempel kommer till vilka investeringar klubben ska göra.

Vill du lära dig börsen från grunden? Missa inte FOMY:s stora aktieskola!

Publisert:

LÄS VIDARE

FOMY

Prenumerera på FOMY nyhetsbrev

Lär dig mer om börsen. Få inspiration, aktiekunskap, smarta experttips och kloka investeringsråd – nytt brev varannan tisdag.

OM AFTONBLADET

Tipsa oss: SMS 71 000. Mejl: tipsa@aftonbladet.se
Tjänstgörande redaktör: Love Isakson Svensén, Jennifer Laxén, Tobias Sahlén och Kristina Jeppsson
Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
Redaktionschef: Karin Schmidt
Support: Kontakta kundtjänst
AnvändarvillkorPersonuppgiftspolicyCookiepolicyRapportera fel Nyhetsbrev

OM AFTONBLADET