Expert: Det är tidiga symtom vid schizofreni

Vanföreställningar, hallucinationer och en förvrängd verklighetsbild är vanliga symtom.

1

2

3

4

5

...

285

>